Børns sanser inspirerer til fremtidens indretning af Askovgårdens Plads

Børn bruger byen lige så meget som voksne, og deres skarpe sanser og kreativitet kan gøre byen til et bedre sted at bo. I et samarbejdsprojekt med studerende fra Roskilde Universitet deltager børn fra fritidshjemmet i foråret i fire midlertidige byrumseksperimenter. De foregår alle på pladsen foran AskovFondens Børnehus.

 

 

pige-i-vindue

I første eksperiment fik børnene bind for øjnene, og mærkede og duftede til små dåser, før de gættede sig frem til indholdet. Bagefter gik de udenfor, hvor de bl.a. tapede pladsen til fra den ene ende til den anden.

Leder af AskovFondens Børnehus Claus Christiansen udtaler: ”Timingen af eksperimenterne passer perfekt ind i fritidshjemmet tema om børnedemokrati. I foråret har vi nedsat et børneråd med repræsentanter, der skal bidrage til at vi får alle børns tanker, idéer og holdninger med ind i vores udvikling af institutionen, så alle føler sig hørt her.”

De studerende skriver speciale om hvordan form og farver påvirker vores sanser, og om vi synes en plads er rart eller spændende sted at være. Formålet med eksperimenterne, er at få gøre børnene til medskabere af fremtidens byrum på linje med voksne. Pladsens øvrige naboer er også inviteret til at dekorere og udvikle pladsen på ny, så også AskovFondens brugere i Café A og ASPA får mulighed for at blive inddraget.