Cookie- og privatlivspolitik

PERSONDATAPOLITIK

Persondata er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til
en person.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger
hændeligt eller ulovligt bliver offentliggjort, forringet eller kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med
lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som modtager af nyhedsbrev, samt til
at kunne fremsende en invitation til et event, konference eller lignende.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og
vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af
karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke
muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan
desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes. Du kan
også tilbagekalde dit samtykke. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er
forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske
til: info@askovfonden.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine
personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

PRIVATLIVSPOLITIK

Vi opbevarer personoplysninger sikkert og fortroligt. Fx er det kun få og særligt
udvalgte medarbejdere, som har adgang til oplysningerne vedrørende dig. Vi
videregiver eller sælger ingen personoplysninger til tredjepart. Ved dataoverførsler
via internettet, kan vi dog ikke garantere 100 procent sikkerhed. Når data sendes
og opbevares elektronisk, kan der være en risiko for, at andre uberettiget
tiltvinger sig adgang til oplysninger. Du afgiver derfor dine personlige oplysninger
på eget ansvar.

Behandling af persondata ved rekruttering

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at
vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos AskovFonden.

Når du søger en stilling hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger
om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler
om dig. Vi benytter anbefaljob.dk til selve ansøgningsprocessen.

Du finder vores kontaktoplysninger her

I forbindelse med rekrutteringsprocessen behandler vi almindelige personoplysninger
om dig, men det kan også ske, at vi behandler særlige personoplysninger, CPR-nr.
eller oplysninger om strafbare forhold. I denne tekst kan du læse mere om, hvilke
oplysninger vi behandler om dig, når du søger en stilling hos os.

Når vi modtager din ansøgning

I rekrutteringsprocessen er det de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning,
CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret.

Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn,

telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nr, ægteskabelig status, uddannelse(r),
karrierehistorik, anbefalinger/referencer og lignende.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale
om personoplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat.

Vi registrerer de fremsendte oplysninger i vores lønsystem samt på H-drev.

Vi vurderer ansøgningen

Vi vurderer specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til den opslåede
stilling. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til
ansættelsessamtale(r). De kandidater, som ikke er blevet indkaldt til samtale, får
besked om dette via anbefaljob.

Når vi har udvalgt dig til ansættelsessamtale

I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig,
som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale
om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på at blive ansat.

Opbevaring og sletning

Hvis du får afslag, sletter vi de oplysninger, vi har registreret om dig, inden for 6
måneder.
Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af
rekrutteringsprocessen, i din personalemappe.

Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du
række rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række
yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse, artikel 16

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning, artikel 17

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for
vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle
oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en
person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse, artikel 21

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af
dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse
personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til
Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk.

COOKIEPOLITIK

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges
til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles
oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden.

Nedenfor uddyber vi, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke
tredjeparter, der har adgang til dem.

Hvad er en cookie – og hvorfor bruger vi dem?

askovfonden.dk anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din
computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske
indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde virus.

Cookies fortæller os, om du – eller rettere din computer, telefon eller tablet – har
besøgt askovfonden.dk før, hvilke sider og artikler du læser, hvilket styresystem
og browser du bruger osv. Det bruger vi til at forbedre vores indhold både
redaktionelt og teknisk. Samtidig bruger vi også cookies til at forbedre
brugeroplevelsen på sitet.

Vi bruger også cookies fra tredjeparter, eksempelvis Mailchimp og Facebook, til at
måle trafik, målrette event og vise søge- og læsevaner på vores og andre
hjemmesider.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger til tredjepart.

Vi samarbejder med en række virksomheder, som opbevarer og behandler data og
som vi har databehandleraftaler med. Virksomhederne behandler udelukkende
oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Kan jeg slette cookies?

Ja, du kan altid slette eller blokere for cookies.