I går kunne vi læse på Danmarks Radio om Rebekka, der blev sparket af sin kæreste, ugen før var det Jeanette. Fælles for mange af de udsatte for vold i deres parforhold er, at de efterlyser hjælp til deres partner, så de kan leve et liv sammen uden vold.

Partnervold er et alvorligt problem og kan i yderste konsekvens føre til partnerdrab. I perioden fra 1992 – 2016 blev 298 danske kvinder dræbt af deres partner eller ekspartner. Det svarer til 55,6 pct. af alle kvindelige drabsofre i den periode. Eller i gennemsnit 12 kvinder om året. En hver måned.

Ligestillingsminister Trine Bramsen erkender, at indsatsen mod partnervold ikke har været god nok. Hun fortæller, at regeringen er på vej med en handlingsplan, der skal præsenteres for Folketinget efter sommerferien.

»Vi bliver nødt til at vende vores syn på partnervold mod kvinder på hovedet og anse det på en anden måde, end vi gør nu. Volden reproduceres. Børn, der har været i familier med vold, er også i familier med vold, når de bliver voksne. Vi skal have bedre redskaber til at stoppe det. Det handler om tidlige reaktioner og indsatser – både tidligere hjælp til ofrene, men også til voldsudøverne, der ellers går videre til den næste kvinde og den næste kvinde og den næste kvinde,« siger Trine Bramsen til Jyllands Posten.

I Dialog mod Vold hjælper vi udøveren med at ændre adfærd

Dialog mod Vold stopper vold i familien. Vi hjælper familierne med at løse problemet, hvor det begynder: hos udøveren. Vi hjælper partner og børn med at komme sig over de psykiske følger, volden giver. Fordi ingen – børn eller voksne – skal leve i frygt for vold i hjemmet.

I Dialog mod Vold behandler vi 350 voldsudøvere om året, men direktør Jesper Rønn-Simonsen vurderer, at behovet er mere end fire gange så stort. Desuden er ventetiden på behandling op til et år.

Vi ved at behandlingen virker

Et år efter behandlingen fortæller 82 procent af voldsudøverne, at de ikke har været voldelige, mens 74 procent af partnerne fortæller det samme. Og til dem der spørger, hvorfor i alverden voldsudøveren skal have hjælp er svaret klart; Vi hjælper voldsofrene ved at standse volden, og det gør vi ved at standse voldsudøveren.

Behandlingen består af en udredning, så samtaler med den, der udøver volden og partneren, der udsættes for vold. Desuden samtaler med eventuelle børn. Til sidst er der blandet andet fokus på, hvordan tilbagefald kan forebygges.

 

Hvordan foregår behandlingen i Dialog mod Vold?

Hvad er vold?