DEBAT: HVORFOR HAR VI BRUG FOR FÆLLESSKABER?

Lige om lidt er der igen Folkemøde på Bornholm, men i år kan vi ikke gøre, som vi plejer. Vi har ikke noget telt, og afholder derfor ikke den håndfuld debatter hver dag, som vi er vant til. Men vi er stadig med og du kan møde os på området, hvor vi går rundt i vores FORDI ALLE VINDER NÅR INGEN TABER t-shirts i Allinge. Her vil vi lave en række små film med politikere om Social Innovation. Hvad mener de, der skal til for, at vi opnår mere innovation på socialområdet, og hvad vil de selv gøre for, at det lykkes?

Ud over at være fysisk til stede på Bornholm har vi også en online debat om meningsfulde fællesskaber, hvor du kan deltage. Temaet er FÆLLESSKABET SOM AFGØRENDE FORANDRINGSNØGLE

Det er torsdag den 17. juni kl. 10 – 11. Det foregår via zoom og du kan tilmelde dig her.  

Fællesskaber er- store som små- med til at bygge bro mellem mennesker og sikre sammenhængskraften i vores samfund. Vi afholdt i starten af juni måned et lyttermøde, hvor Sophie Hæstrup-Andersen deltog og lyttede til de oplevelser og ønsker, som de sårbare og udsatte borgere, der kommer i AskovFonden har til kommunen. En af de vigtigste faktorer var meningsfulde fællesskaber.

Vi ved at netværk og fællesskaber ikke kun styrker den enkelte men fører samtidig til økonomiske besparelser for samfundet, fordi mennesker der føler sig inkluderet engagerer sig i deres eget liv og det samfund der er en del af.

Til denne online Vidensalon vil du møde nogle af de unge, som kommer i KBH+ og høre, hvad der er vigtigt for dem. Vi vil have fokus på de benspænd vi oplever og supplerer med eksempler, mulige løsninger og principper for det gode samarbejde. Se med og få udvidet værktøjskassen til hvordan vi kan få de gode projekter forankret og opnå en optimal proces, så det kommer flere kommuner og borgere til gavn.

Når du tilmelder dig gennem linket, får vi dine informationer og så sender vi dig en reminder dagen før.

Se her Sophie Hæstrup-Andersens refleksioner umiddelbart efter lyttermødet.

Glæder os til at se dig