Den 4. sektor og den meningsfulde samskabelse

AskovFonden er en politisk og religiøs uafhængig organisation, som bliver karakteriseret som en 4. sektor virksomhed, der agerer i rummet mellem den private, offentlige og frivillige sektor. Vi kombinerer således det ideelle og det kommercielle i vores tænkning, hvor vi har fokus på resultatet, men samtidig har det fælles bedste for øje, og hvor et evt. økonomisk overskud geninvesteres i sociale løsninger.

I disse tider taler flere om den 4. sektors betydning for fremtidens udvikling af nye velfærdsløsninger, og da vi i AskovFonden dagligt beskæftiger os med dette både i teori og praksis, er vi også både nysgerrige og engagerede i den udvikling.

Men hvad er den 4. sektor for en størrelse? Den fjerde sektor er kendetegnet ved virksomheder, institutioner og miljøer, der kombinerer det bedste fra de tre gamle sektorer: Den private, den offentlige og den frivillige. Ud fra min optik er det organisationer og virksomheder, som arbejder for – og med at skabe nye modeller for bæredygtighed, hvor både den økonomiske, den sociale og den miljømæssige bæredygtighed skal være målbar på bundlinjen. Og samtidig mener jeg, at en vigtig forudsætning for den nye sektorbetegnelse er, at det er organisationer og virksomheder, som reelt har en intention om at udvikle vores samfund til det bedre, og hvor økonomisk profit ikke er det afgørende.

Det centrale i den fjerde sektor er, at behovet for nye typer af fællesskaber – nye steder at samles, hvor vi udnytter hinandens forskellighed til at udvikle os og skabe resultater, der er ud over det, vi kan formå hver især. Jeg tror, at der er så stor opmærksomhed omkring den 4. sektor og samskabelse, fordi vi ser behovet for nye veje til velfærd og vækst gennem nye typer af fællesskaber og partnerskaber.

Måske er der ikke et endegyldigt svar? Og her ligger både mulighederne og udfordringerne også gemt, fordi 4.sektor begrebet netop ikke er færdig defineret, og derfor har alle muligheder for at udvikle sig og vokse sig både visionært og praktisk større, end det vi kender i dag.

Min drøm er, at den 4. sektor fortsat vil bidrage til at skærpe fokus på, at det er afgørende at skabe meningsfulde fælleskaber på tværs af de eksisterende sektorer – og med civilsamfundet som vital aktør. Jeg tror på, netop fordi alle har brug for at høre til og føle sig som værdifulde medskabere i meningsfulde fælleskaber.

4. sektor virksomheder bliver af mange – især internationalt – udråbt til at være fremtidensmodel for en mere bæredygtig samfundsudvikling. Og det glæder mig! Tiden har måske aldrig haft mere brug for meningsfulde fælleskaber end lige nu, hvor flygtningedebatten raser og udsathed nærmest er blevet alment… Jeg glæder mig til debatter og diskussioner, hvor vi tør blive klogere sammen, og til at udvikle ideer til et mere rummeligt, kreativt og ikke mindst sjovere samfund.

Fordi alle vinder, når ingen taber.

Helle Øbo