Har du sikret dig en plads til Dansk Socialrådgiver Forenings faglige fællesskabsdag?

Her kan du både som offentligt ansat, privatansat, selvstændig eller studerende tilmelde dig en række aktuelle oplæg og debatter, der både omfavner det fælles og det fagspecifikke indenfor socialområdet.

Adm. direktør i AskovFonden Helle Øbo afholder en af dagens to hovedoplæg. Her tager vi udgangspunkt i en af AskovFondens grundlægende holdninger som er, at der findes ikke komplekse borgere. Workshoppen hedder:

Fra systemvelfærd til relationel velfærd – hvordan rådgivere med stor effekt kan arbejde med relationen i centrum

Relationel velfærd handler om at sætte det enkelte menneske i centrum og involvere den enkelte i identifikationen af både problem og løsninger. Det vil sige, at planer for forandringer og forandringstiltag i højere grad laves af borgerne frem for kommunen.

Helle Øbo vil give dig eksempler på hvordan AskovFonden dyrker relationel velfærd i praksis over for mennesker, der er udsatte og sårbare, og lægge op til debat om hvordan socialrådgiverne i højere grad kan arbejde med relationen i centrum.