DET ER SEXET AT SPØRGE OM LOV

Årets Roskilde festival tema ”Orange Together”, dækker over begreberne grænser, samtykke og bystander rollen. Emner som optager alle festivaldeltagerne vældigt meget.

Vi har i denne blog sat spot på begrebet SAMTYKKE. Et begreb som i den grad trænger til at blive talt om, støvet af og finde en ny form, som taler de unges sprog.

For Roskilde festivalgæsterne er der enighed om, at samtykke handler om at opnå en eller anden form for fælles forståelse og enighed – og at vi taler meget lidt om denne enighed.

Men her stopper enigheden så også – for rent faktisk er det ikke entydigt – hvor og hvornår man er enige, og hvorvidt vi er enige om enigheden.

Det ville AskovFonden blive klogere på, smed muleposen over skulderen og drog ud på campingområdet for at få uddybet emnet blandt de glade Roskilde gæster.

S A M T Y K K E – et kringlet ord!

Oftest forbindes ordet samtykke med sex. ’Jeg tænker, at to parter skal være enige – på en eller anden måde’, fortæller en af festivalgængerne, når vi spørger til ordet samtykke. ’Det handler i overvejende grad om, at man opnår en enighed, at man giver lov til noget, ofte i forbindelse med sex eller et kys’, siger en anden fyr. Og han uddyber:

”Men det er også et vidt begreb, og et ord som associeres med noget juridisk’ fortæller en ung fyr. ’Undskyld, har du lige en printer, jeg skal lige printe en samtykkeerklæring’ joker han, og refererer til akten inden sex. ’Men det juridiske aspekt er at tage det til yderligheder’ fortæller fyren, ’det bliver at gå for vidt, hvis det bliver som i Sverige’ fortsætter han, da snakken kommer ind på, at man fra dags dato skal give en accept til sex i Sverige. ’Vi bør kunne snakke os frem til en enighed frem for at det bliver en juridisk konstruktion”.

Men samtykke er et kringlet ord som ikke ligefrem er mundret, særligt blandt de unge gæster. ’Vi bør tale mere om det og fedt, at der er fokus på det her på festivalen, men det er ikke noget som vi som sådan går og taler om’ udtrykker en gruppe piger. ’Det er nok langt mere noget uudtalt, som man bare fornemmer på hinanden, på kropssproget og de signaler, man sender til hinanden’.

Når festivalgæsterne uddyber, hvordan man helt praktisk opnår denne enighed, handler det oftest om at aflæse hinanden. ’Man fornemmer den andens signaler, så man ved, om den anden har lyst eller ej’ fortæller en kvindelig festivalgæst. Hun reflekterer endvidere over, hvordan man aflæser dette; ’det er vel kun når der er modstridende signaler, at man som sådan skal have en accept’ ellers er det bare noget man ved.

Men ved alle det så entydigt, og er vi enige om hvad enighed betyder? 

Fra vores snakke med festivalgæsterne har vi udvalgt to forskellige perspektiver som illustrerer forskellen, der ikke er helt så entydig:

Det er sexet at spørge om lov

En ung kvinde fortæller:

”’Jeg synes, at sex er alt for tabueret, vi taler for lidt om sex; før sex, under sex og efter sex. Og derfor bliver det også svært at fornemme eller vide, hvor hinandens grænser går. Jeg tror ikke, at vi er så kloge på hinandens grænser. Jeg oplever, at grænserne her på Roskilde er meget forskellige sammenlignet med andre steder. Grænserne er mere flydende, og man skal være mere tydelig i sin afvisning’

 Jeg tror, vi kunne blive langt bedre til at skærpe grænserne, og afstemme om vi er enige eller ej. En fyr kan sagtens spørge om lov på en sexet måde, det ville jeg synes var mega fedt. Han kunne sagtens sige noget i stil med ’er det godt for dig’, ’er du ok’ eller ’hvad har du lyst til’ – det ville være virkeligt sexet”.

 

Et ikke-nej er ikke ensbetydende med et ja

Vi har også talt med en række unge fyrer på campingområdet om samtykke, om at få lov, om enighed, om gensidig respekt og det at aflæse signaler hos den anden. Og uanfægtet at der var forskellige holdninger og opfattelse af, hvor meget og hvor lidt samtykke, der skal være for at kysse lige præcis hende eller dyrke sex med netop hende i teltet i campen, så er der alligevel ét enslydende svar, da vi spurgte mændene om emnet: Der er kommet langt mere fokus på samtykke. Og vi tænker langt mere over det i forhold til seksuelle oplevelser, flirteri og opførsel både på Roskilde og uden for sommerens festivaller. Og på trods af, at der er langt større opmærksomhed om samtykke og grænseoverskridende adfærd, så fortæller flere fyre til os, at der skal tales mere om emnet. Det skal italesættes – så dialogen styrkes og vi på sigt kan tale fordomsfrit om det. For det flere fyrer fortæller, at det er svært at tale om, svært at spørge om. Det at spørge, om hun er ok med at dyrke sex, at høre det entydige JA frem for et tøvende NEJ.

En fyr fortæller:

”Jeg spørger ikke om samtykke. det er noget, jeg fornemmer. Det vil være lidt kikset decideret at spørge om det. Jeg går ud fra, at når hun går med hjem og indvilliger, så er det ok. Jeg ville kun overveje at spørge, hvis hun var meget fuld – eller på anden måde ude af sig selv”.

De samme toner hører vi fra en anden fyr, som bor i en lejr, hvor det langt fra er et ukendt og tabubelagt emne at tale højt om. Tværtimod. For som fyren siger til os:

”Det er ikke svært at tale om. Med mine venner, veninder og med jer her på Roskilde. Men det er svært at spørge om. Det bliver ofte lidt pinligt. Det kan dræbe romantikken i en forvejen lidt akavet eller sensible situation. Og hvis man er som jeg, lidt genert og usikker i forvejen, så gør det ikke nemmere. Vil hun mig overhovedet i forvejen? Er hun interesseret? Og vil hun mere end at sende mig et sødt smil under en koncert. Jeg kan både være i tvivl om mine egne signaler og vedkommendes. Det er faktisk et ekstra lag på kondomsnakken, som vi også skal huske at tage”

Ansvar for egen lyst

Efter flere timers interview, samtaler og dialog med festivalgængere står det klart, at samtykke skal have meget mere fokus og opmærksomhed. Ikke blot i medierne – som vi har set det det sidste år. Men blandt mennesker, kvinder og mænd, i skolerne. Det handler om at nedbryde tabuer, turde tale om det. I vennekredsen, blandt familie og at kunne tage snakken med sine børn om det. Åbent og ligefrem. For det er i kommunikationen, at vi bliver klogere på hinanden, på grænserne, om hvad der er i orden, og hvad der ikke er i orden i seksuelle relationer. Samtykke er et fælles ansvar. Lyst er et fælles ansvar. Vi har et fælles ansvar for at kende sine egne og andres grænser og kunne tale med sin partner, kæreste eller flirt om, hvor vi er henne, hvad vi har lyst til – i fællesskab.

FORDI ALLE VINDER – NÅR INGEN TABER