Dialog mod vold får tilskud fra satspuljen på 12,9 mio. kr.

Satspuljepartierne er blevet enige om at give et tilsagn om tilskud på 12,9 mio. kr. for perioden 2016-2018 til AskovFondens afdeling Dialog mod Volds behandlingstilbud målrettet voldsudøvere.

”Vi er rigtig glade for den politiske anerkendelse som tilskuddet fra satspuljen er udtryk for. Der er bred politisk bevidsthed om, at behandling af voldsudøvere er helt afgørende, hvis vi skal reducere og forebygge vold i hjemmet,” udtaler direktør i Dialog mod Vold Susanne Nour Magnusson.

Samtidig understreger hun dog, at der er tale om en reduktion i forhold til den nuværende bevilling fra satspuljen på 27,8 mio. kr. for en periode på 4 år.

”Det nye tilsagn om bevilling fra satspuljen må ses som led i en forankringsplan, hvor vi skal ud og finde flere midler, hvis vi skal have mulighed for blot at videreføre vores nuværende landsdækkende behandlingstilbud. Vi ser et klart behov for at øge kapaciteten, så vi kan nedbringe vores nuværende venteliste og tilbyde behandlingstilbud i hele Danmark – også i områder uden for de større byer, hvor vi også ser et behov. I dag tilbyder Dialog Mod Vold alene behandlinger i København, Aarhus og Odense.”

Dialog mod Vold har eksisteret siden 2002 og tager udgangspunkt i den daværende VK-regerings handlingsplan for bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn. Dialog Mod Vold er det eneste landsdækkende behandlingstilbud til voldsramte familier. Siden starten, har Dialog Mod Vold indsamlet viden om effekten af behandlingen og arbejder løbende på at skabe mere og bedre viden, så indsatsen får den bedste effekt.

De første evalueringer viser, at behandlingstilbuddet fra Dialog mod Vold virker, idet 75 pct. af dem, der har været i behandling, stopper med at anvende vold. Hos 22,5 pct. har der været tale om en enkelt voldsepisode et halvt år efter behandlingen og hos de resterende 2, 5 pct. har der været tale om flere voldsepisoder. Vi ser frem til at søge regeringens nye midler til yderligere dokumentation af indsatsen.

Læs mere her