Dialog mod Vold: Stærkt samarbejde mod vold i unge kæresteforhold

Der er stærke kræfter bag et nyt gratis undervisningsmateriale, som skal forebygge vold i unges kæresteforhold. Organisationer Bryd Tavsheden, Landsorganisation af Kvindekrisecentre, Det Kriminalpræventive Råd og ikke mindst AskovFondens afdeling Dialog mod Vold udgiver sammen et undervisningsmateriale, som skal hjælpe unge til at se og reagere på faresignaler i deres kæresteforhold. Ungdomsbyen har udarbejdet materialet for organisationerne.

 

vildmeddig-logo-CMYK

 

Det er første gang, at så mange organisationer udgiver et fælles produkt, som kan forebygge kærestevold. Det betyder, at materialet har et stærkt fagligt fundament omkring vold og voldsforebyggelse, og et fokus både på den, der udøver, og den, der udsættes for vold.

Svære følelser frem i lyset

Alt for mange unge oplever et konfliktfyldt forhold, hvor kæresten er kontrollerende og voldsom. Det kan være svært at sige fra og sætte grænser, hvis det fx er den første kæreste – og det kan være svært at kontrollere sit temperament, hvis man ikke har redskaber med hjemmefra til at håndtere konflikter. Ca. hver 10. ung mellem 16-24 udsættes hvert år for en eller flere former for kærestevold.

I materialet ”Vild med dig” lærer unge i udskolingen og på ungdomsuddannelser at håndtere konflikter på en god måde. De får mulighed for at reflektere over, hvad stærke følelser giver dem lyst til, og hvordan de kan håndtere impulsreaktioner og svære følelser.

Undervisningsmaterialet er fleksibelt, så det kan bruges både til korte forløb eller en hel temauge. Det er gratis og findes på forvildmeddig.dk.

 

Hvad er kærestevold?
Kærestevold er ikke bare fysisk vold. Man kan inddele volden i fem forskellige typer:

Psykisk vold er, når man fx bruger ord til at skade, true, såre, nedgøre, ydmyge eller kontrollere sin kæreste, eller hvis man truer med at skade sig selv.

Elektronisk vold er, når man bruger mobiltelefon eller digitale medier til at kontrollere, overvåge, stalke eller hænge kæresten ud, fx ved at dele seksuelle billeder af kæresten, uden at få lov.

Fysisk vold er, når man skader sin kæreste på kroppen med fx slag, spark og stik, nægter sin kæreste søvn, eller holder sin kæreste fast med magt.

Seksuel vold er, når man fx presser sin kæreste til seksuelle handlinger, som kæresten ikke har lyst til.

Materiel vold er, når man fx ødelægger sine egne eller kærestens ting, tager ting fra kæresten eller bruger kærestens penge, uden at få lov.

VK_SYMBOL_PSYKISKVK_SYMBOL_ELEKTRONISK VK_SYMBOL_FYSISK VK_SYMBOL_SEKSUELVK_SYMBOL_MATERIEL