Dialog mod Vold: Voldens Pris

Direktør Susanne Nour Magnusson har skrevet sit første blog indlæg for Dialog mod Vold.

Det vil vi gerne dele med jer her. Femover vil du kunne læse Susannes indspark her.

 

susanne nour magnusson

I sidste uge den 25. november var det FN’s internationale dag for bekæmpelse af vold mod kvinder, den var vi i Dialog mod Vold  med til at markere gennem at dele vores erfaringer.

Børnene betaler prisen

Det er altid børnene der bliver hårdest ramt, når der er vold i familien. Det er måske børn der i børnehaven fortæller, at de har ondt i maven. Det er måske familier som politiet igen og igen må rykke ud til, fordi der er husspektakler. Men ingen ønsker eller tør anmelde noget, så det fortsætter bare.

 

Interventionscenter Østjylland

Dialog mod Vold arbejder med en helhedsorienteret indsats til den voldsramte familie og vi ved, hvor vigtigt det er at volden opdages og stoppes så hurtigt som muligt. Vi ved også, at det er afgørende, at der er et tæt samarbejdet mellem de parter, der kommer i berøring med den voldsramte familie, altså politiet, kommunen, krisecenter mv. Projektet ”Interventionscenter Østjylland” er et eksempel på, hvordan et sådant samarbejde kan se ud. Formålet med Interventionscentret er en tidlig opsporing og indsats i forhold til vold i familien. Interventionscentret får fat i de familier, hvor der er husspektakler, men hvor ingen ønsker at anmelde. De bliver ringet op inden for 24 timer og får tilbudt hjælp, og det er der rigtig mange der benytter sig af. Dialog Mod Vold arbejder i projektet tæt sammen med politiet og krisecentrene i Randers og Århus. Politiet har ansat en medarbejder der inden for et døgn kontakter de familier, hvor politiet har været ude til husspektakler. Den udsatte og udøveren får tilbud om hjælp fra Interventionscentret i form af samtaler og tilbud om behandling bla. hos Dialog mod Vold. Projektet har medført et styrket fokus hos politiet, og det har vist sig helt afgørende. Den øgede opmærksomhed har blandt andet resulteret i, at antallet af sociale underretninger fra politiet er fordoblet i forhold til før projektet startede. Politiet oplevede tidligere, at det var de samme hjem, hvor de var ude til husspektakler igen og igen; men det stopper når familien kommer i kontakt med Interventionscentret og får tilbudt behandling.

 

Helhedsorienteret indsats

Dialog Mod Volds behandlingstilbud retter sig mod hele familien. Udøveren er den primære klient og tilbydes et individuelt forløb på ca. et år med ugentlige terapeutiske samtaler, fællessamtaler med partner, forældresamtaler med eventuelle børn samt gruppeforløb. Partneren får ligeledes tilbudt et forløb med 10 individuelle terapeutiske samtaler samt parsamtaler; og børnene får individuelle samtaler og kommer i gruppeterapi sammen med børn i samme situation.

 

Negativ spiral

Vi ved i Dialog Mod Vold at 78 % af dem vi har haft i behandling gennem de 12 år vi har eksisteret, selv er vokset op i en familie med vold. Der er med andre ord tale om en negativ spiral. Det er derfor helt afgørende, at vi styrker indsatsen for at stoppe volden. Det fordrer at politiet i hele landet sætter samme fokus på området, som de gør i Østjylland. Det kræver koordinering og samarbejde mellem politi, kommune, krisecentre og behandlingstilbud som Dialog mod Vold. Og det forudsætter, at vi tænker helhedsorienteret og med fokus på hele familien.

 

Vi har ikke råd til bare at se til

Der er tal der viser, at det koster 1,5 mio. kr. hver gang en familie ikke får hjælp til at stoppe volden. Vi skal have styrket indsatsen mod vold i familien – for vi har ikke råd til at lade værd.

Susanne Nour Magnusson, Direktør
Dialog Mod Vold.