Dialog mod Vold er fremhævet som landets førende indsats indenfor vold mod børn og unge

AskovFondens afdeling Dialog mod Vold er af VIVE fremhævet som værende landets mest lovende indsats indenfor vold mod børn og unge.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd et netop udkommet med en rapport hvor de kortlægger de praksisser, der anvendes i indsatser til børn og unge, som har været udsat for vold og/eller seksuelle overgreb. Derudover identificerer og beskriver de lovende praksis på området.

 

Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Baggrund

Kommuner og organisationer har en række forskellige tilbud til børn og unge fra 0 til 17 år, som har været udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb. Den generelle viden om, hvilke faglige praksisser der anvendes i disse tilbud, er imidlertid sparsom.

VIVE har udarbejdet en kortlægning af, hvilken praksis der anvendes i forebyggende, opsporende, rådgivende og behandlende indsatser til børn og unge udsat for vold og/eller seksuelle overgreb i nære relationer. På baggrund af denne kortlægning har VIVE indkredset og beskrevet 14 lovende praksisser nærmere. Målet er at give praktikere inspiration til arbejdet med børn og unge, der har været udsat for vold eller overgreb.

Kortlægningen er udarbejdet for SISO, Socialstyrelsens nationale videnscenter for sociale initiativer ved vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

De mest lovende indsatser

Kortlægningen har rangordnet de 14 udvalgte praksisformer i forhold til, hvor lovende den enkelte praksis er. Tre af de praksisser, der fremtræder som lovende, er:

  • Individuelle Forløb, Narrativ metode, Dialog Mod Vold
  • Signs of Safety (SOS), Roskilde Kommune
  • Funktionel Familieterapi (FFT), Odense Kommune.

Individuelle Forløb, Narrativ metode, Dialog Mod Vold

Målgruppen er børn og unge, der har overværet eller været udsat for fysisk eller psykisk vold i nære relationer. Som en del af en behandling af hele familien tilbydes barnet individuelle samtaler. Formålet med samtalerne er at skabe fokus på barnets behov og sikre tryghed i familien. De skadelige oplevelser og eventuelle traumer må ikke komme til at dominere barnets identitet, hvorfor en stor del af aktiviteterne retter sig mod, at børnene oplever at kunne mestre eget liv.

Samtalerne baserer sig på narrativ metode. Konkret tegner barnet et træ, der symboliserer dets eget liv. I den proces bliver det afdækket, hvad der har værdi for barnet. Derudover bliver der anvendt en bamse i samtalen med barnet, hvor samtalen foregår igennem bamsen. Det kan hjælpe barnet til at beskrive situationer, det ellers kan være vanskeligt for barnet at beskrive, hvis det bliver spurgt direkte.

 

Læs hele rapporten her

Læs mere om Dialog mod Vold her