DIALOG MOD VOLD HAR FÅET 13,1 MILLIONER

“Hvert 6. barn I Danmark oplever vold i hjemmet. Vi har som samfund en forpligtigelse til at sikre børn deres ret til et liv uden vold. Det kan vi kun gøre ved at satse på forebyggelse og behandlingsindsatser, der stopper volden der hvor den starter, nemlig hos udøveren. Dialog mod Vold er det eneste behandlingstilbud til udøvere i Danmark. Det er med stor glæde, at vi kan konstatere at der i Satspuljeforliget er fokus på vold i nære relationer generelt og det glæder os selvfølgelig i særdeleshed at der er øremærket penge til forebyggelse i form af behandling til udøvere. Vi ved at 74 % af alle voldsudøvere der søger behandling selv er vokset op i et hjem med vold, derfor er det så afgørende at vi får stoppet volden, der hvor den starter så den ikke gives videre til næste generation.” Sådan siger Direktør i Dialog mod Vold Susanne Nour Magnusson efter fredags gode nyhed om at Dialog mod Vold har fået 13,1 millioner kroner på social- og indenrigsministeriets satspulje.

Der var bred enighed om udmøntning af satspuljen hvor partierne: Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har siddet med om bordet. “Det er med stor glæde at vi har været med til at sikre behandling til voldsramte familier i Dialog mod Vold.” siger Torsten Gejl fra Alernativet efter offentliggørelsen.

Med denne forlængede og forbedrede bevilling på det netop aftale satspuljeforlig, kan vi i AskovFonden Dialog mod Vold hjælpe flere voldsramte familier, og få stoppet volden hvor den starter.

“At forebyggelse og indsats er blevet prioriteret på satspuljen er en stor glæde og en vigtig samfundsinvestering. Vold i familien skal stoppes der hvor den starter, hos udøveren og med behandling til hele den voldsramte familie.” – adm direktør i AskovFonden Helle Øbo

Nu har vi i AskovFonden yderligere tre år til at få fundamentet på plads for en forankring og lovgivning som underbygger ambulante indsatser.

Læs hvordan satspuljen er fordelt her

fakta-dmv

Vidste du at:

  • Hvert 6.barn oplever vold i familien (SFI)
  • Der kommer 1.900 børn på krisecentre hvert eneste år
  • Børnehuse behandler 2.500 børnesager årlig og koster 23. mio.kr.
  • 16.000 børn og unge er anbragt – i det fleste tilfælde skyldes det vold
  • 33.000 kvinder og 13.000 mænd udsættes årligt for partnervold (SFI)
  • Dialog mod Vold er blevet evalueret og valideret af socialstyrelsen og 86% af de udøvere, der gennemfører behandling hos os, udøver ikke længere vold i familien
  • 10.000 piger og 5.500 drenge er udsat for kærestevold årligt (SFI)
  • 74 procent af udøvere, som har været i behandling i Dialog mod Vold, er selv vokset op i hjem med vold
  • Partnervold koster samfundet mindst 280 mio. Kr. årligt (SIF)