Direktør til AskovFondens MIR skoler

AskovFonden søger direktør til vores to behandlingsskoler med start 1.november eller snarest muligt.

MIR skolerne er AskovFondens højtspecialiserede dagbehandlingstilbud, hvor vi tilbyder skole til børn og unge i alderen 6-18 år. Vores skoler ligger henholdsvis i Lyngby og Ledøje.

Vi søger en strategisk stærk direktør, som kan lede med en driftssikker hånd. En som kan sikre en bæredygtig udvikling af organisationen, styre driften samt videreføre og sikre den organisatoriske udvikling og bevægelse.

Skolerne modtager elever med diagnostiske vanskeligheder og/eller socio-emotionelle forstyrrelser såsom autismespektrumsforstyrrelser, ADHD, OCD, ADD, angst, selvskadende adfærd, skolevægring eller PDA. Eleverne er normalt begavede og undervises i folkeskolens fag. Vi har pt 60 elever fra 15 forskellige kommuner fordelt på de to skoler.

MIR skolerne er godkendt leverandør i et tværkommunalt udbud og samarbejder derudover med andre kommuner. Vi finansieres gennem de pladser kommunerne tilkøber og gennem de ydelser vi tilbyder gennem socialstyrelsen, da MIR er VISO leverandør.

Skolens ledelse består af direktøren og suppleres af en tværgående faglig leder og den visitationsansvarlige. Derudover har MIR skolerne en behandlingsansvarlig psykolog og en pædagogisk konsulent. Hver af de to afdelinger har en afdelingsleder, som har det daglige ledelsesansvar. Medarbejderne arbejder i selvstyrende teams og er meget selvstændige i den daglige opgaveløsning.

Der er 42 medarbejdere ansat i MIR. Det er primært lærere, pædagoger og medhjælper. Karakteristisk for alle medarbejderne er, at de er fagligt dygtige, specialiserede og brænder for at gøre en forskel for udsatte og sårbare børn og unge.

HVORDAN GØR VI:

MIR Skolerne tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer og særlige styrker. Målet er at give eleverne de bedste muligheder for faglig læring, personlig udvikling og trivsel og træning til det samfund, som de er en del af. Uddannelse, menneskeligt nærvær, fællesskab og oplevelser danner rammerne for en sund faglig, personlig og relationel udvikling hos den enkelte elev.

Vi har fokus på medarbejdernes faglige udvikling, og arbejder ud fra det enkelte barns/unges behov med både systemisk-narrative, kognitive, kommunikative og strukturerede tilgange som anker punkter. Vores hverdag tilrettelægges med en høj grad af forudsigelighed, genkendelighed og visuelle støttesystemer.

Vi sætter det højt at medvirke til at eleverne udvikler sig både personligt, socialt og fagligt. Vi arbejder i et tæt fællesskab med eleverne og forældrene for at give dem ejerskab og tillid til at de kan lære og mestre de nødvendige strategier.

For at kunne sikre ny viden og forbedring af best practice, har MIR skolerne et tæt samarbejde med forskellige samarbejdspartnere, herunder kommuner, NGO’er, foreninger, relevante fagpersoner og lokale samarbejdspartnere.

VI FORVENTER AT DU:

 • Har relevant akademisk uddannelse samt erfaring fra fx en specialskole, behandlingssted, interesseorganisation og viden om børn med særlige behov/diagnoser og tilhørende lovgivning, herunder serviceloven.
 • Har min. 5 års ledelseserfaring samt evt. ledelse af ledere.
 • Erfaring med økonomi, ressourceplanlægning og -opfølgning. Vant til budgetansvar, økonomistyring og at være ansvarlig for både indtægter og udgifter, gerne fra en organisation med takstafregning og udbudskontrakter med offentlige kunder og samarbejdspartnere.
 • Erfaring med strategisk ledelse samt driftsledelse.
 • Erfaring med politisk interessevaretagelse, herunder hvordan man får en sag på den politiske dagsorden.
 • Interesse for at arbejde med viden, dokumentation og evaluering, både ift. en programfaglig indsats og som redskaber til at sikre effekt og synlighed.
 • En stærk og klar formidler som er i øjenhøjde med høj og lav. Kan etablere netværk og stærke relationer in- og eksternt.
 • Er en nærværende leder med gode antenner som lytter, sparrer, inddrager, anerkender og som kan motivere andre til at gøre deres bedste.
 • Er iderig, tror på muligheder og kan lave projektansøgninger og få projekter i hus.
 • Har et godt overblik, kan tænke abstrakt, men også samle tanker og idéer til konkrete planer, have gennemslagskraft og kan sætte en tydelig kurs for andre.
 • Har integritet. Anerkender ikke at kunne vide alt selv, og har modet til at inddrage og stole på andres viden og input samt kan delegere.
 • Være en stemme i den offentlige debat på skolebehandlingsområdet og bidrage til den fremtidige udvikling på specialskoleområdet ved at følge, deltage i og påvirke dagsordenen samt bidrage til viden omkring børn og unge med diagnoser.
 • Erfaring med partnerskaber og fonde vil være en fordel.

VI TILBYDER DIG:

 • En tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med undervisning og behandling af børn og unge.
 • At blive en del af en kompetent ledelses- og specialistgruppe.
 • At kunne være med til at gøre en forskel, både på det operationelle og politiske niveau.
 • Dygtige sparringspartnere, og en kultur med engagerede kollegaer.
 • At være en del af AskovFondens ledergruppe.

Dit primære arbejdssted vil være på vores to skoler, i henholdsvis Lyngby og Ledøje.

MIR er en del af AskovFonden, som er en non profit NGO med mere end 75 års erfaring med at arbejde med socialt udsatte. Vores løsninger bygger relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af.

Som direktør i MIR indgår du i AskovFondens ledergruppe. Derudover har vi i AskovFonden en administration, en kommunikationsafdeling samt et videnscenter, der supporterer driften og udviklingen af alle AskovFondens fem afdelinger.

Ansøgningsfrist 15. september og første samtaler afholdes d. 21.september.

Tiltrædelse 1. november 2021

SØG STILLINGEN HER

Job- og krav profil kan eftersendes

Løn- og ansættelsesvilkår er med udgangspunkt i en lønramme samt personlige kvalifikationer.

Der indhentes børne- og straffeattester samt reference fra tidligere arbejdssteder.

Ønsker du yderligere information om stillingen, kontakt AskovFondens adm. direktør Helle Øbo på mail: hoep@askovfonden.dk eller chefkonsulent Henriette von Essen-Leise, Mercuri Urval, på telefon 2943 5048. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.