ER DU ASKOVHUS’ NYE RELATIONSMEDARBEJDER?

Brænder du for at arbejde i et dynamisk miljø med fokus på specialiseret rehabilitering af sårbare unge med spiseforstyrrelser? Så tilbyder vi et attraktivt og udviklende lønnet studiejob.

Askovhus har siden 1983 tilbudt specialiseret rehabilitering og social træning af sårbare unge mellem 17 og 35 år. Askovhus rummer døgntilbud med bostøtte samt social træning i vores dagtilbud. Desuden tilbyder Askovhus ambulant psykologisk behandling.

Askovhus lægger vægt på at samle trådene. Det betyder bl.a. et tæt samarbejde med øvrige fagpersoner og pårørende omkring den unge. Vores medarbejdergruppe er tværfaglig og består af pædagoger, lærere, psykologer, akademikere, socialrådgivere og studerende med relevant uddannelsesbaggrund.

Vi søger en afbalanceret, robust og selvstændig person.

Om jobbet som relationsmedarbejder

Som relationsmedarbejder i Askovhus skal du bl.a.:

  • Varetage funktioner i vores dagtilbud
  • Varetage funktioner i beboernes lejligheder
  • Støtte vores deltagere på forskellig vis i relations- og spisefærdigheder
  • Fungere som rollemodel
  • Indgå i spændende og udviklende relationer med deltagerne
  • Modtage månedlig supervision i dialektisk adfærdsterapi
  • Deltage i samarbejdsmøder med den tværfaglige medarbejdergruppe
  • Kunne forpligte dig for min. 1 år (og gerne mere) som relationsmedarbejder

Arbejdet som relationsmedarbejder rummer desuden gode muligheder for, at du som menneske og studerende kan lære meget om den enkeltes/gruppens hverdagsliv og tanker.

Såfremt jobbet som relationsmedarbejder lyder som noget for dig, så send en ansøgning til:

E-mail: camilla.fjellander@askovhus.dk