Er du ung? Er du fra KBH? Står du udenfor arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet?

AskovFondens KBH+ udvikler nye bæredygtige modeller for, hvordan vi kan bruge det etablerede kulturliv til at skabe inklusion og nye mangfoldige fællesskaber for udsatte unge. Med afsæt i en tværsektoriel indsats bygger vi bro mellem de unge og uddannelses- og arbejdsmarkedet.

KBH+ er for dig, der er mellem 16 og 30 år, som har brug for at blive inspireret, blive udfordret eller få støtte til at indfri dit potentiale, styrke dine talenter og/eller finde en ny vej ind i uddannelse og job.

Vi tror på, at alle unge har potentialer og ressourcer, og en lyst til at indfri disse og tage ejerskab over egen personlige og faglige udvikling. Vi bor på Ragnhildgade på Østerbro og er et hus på 3000 m2, hvor alle aktiviteter og tilbud er samlet under ét tag.

Formålet med projektet er at  skabe de rigtige forudsætninger der vil støtte op omkring de unge så at de på sigt bliver tilknyttet en uddannelse, kommer i praktik eller får et ordinært job.

Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte unges specifikke situation og problematik. I et samarbejde mellem den unge og  KBH+, laver vi et individuelt meningsfuldt forløb, som veksler mellem teori og praksis.

KBH+ har indgået samarbejder med flere virksomheder, som byder ind med praktikker, undervisning, netværk og ordinært arbejde.

Er du ung? Er du fra København? Står du udenfor arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet?  Ønsker du at være en del af KBH+?
Kontakt din sagsbehandler i Jobcenter Skelbækgade, og fortæl om dit ønske.