Er I en arbejdsplads med overskud og social ansvarlighed?

AskovFondens afdeling Askovhus søger snusepraktikpladser i uge 7 og 8 til 15 unge med spiseforstyrrelser, som er i gang med et beskæftigelsesforløb i Askovhus. Praktikforløbet varer to uger og kan variere i antal timer, alt efter hvad der kan lade sig gøre for jer og den unge. Formålet er, at deltagerne får lov til at snuse til, hvad det vil sige være på en arbejdsplads, at have kollegaer og at udføre forskellige arbejdsopgaver.

Askovgus2015-5

Hvad kræver det af jer?

Det kræver ikke andet af jer, end at I finder på arbejdsopgaverne og er rummelige i forhold til den enkeltes udfordringer. Vi forbereder den unge og klæder jer på til opgaven. Op til praktikforløbet holder vi et frivilligt intromøde, hvor I kan lære mere om målgruppen og deres udfordringer – og hvordan I håndterer dem. Askovhus sørger i øvrigt for støtte og opbakning til den unge gennem praktikforløbet.

Hvem er de unge?

Målgruppen har ofte et langt sygdomsforløb bag sig, hvor de har kæmpet med en spiseforstyrrelse. Mange har været i behandlingssystemet i mange år og er først nu klar til at snuse til en normal hverdag.

Disse mennesker har brug for at opleve, at de kan bidrage med noget til en arbejdsplads. Meningsfulde opgaver kan være mange ting. Det kan være, at I har brug for en til at varetage lettere kontoropgaver, kopieringsopgaver eller andre ad hoc-opgaver. For mange af de unge er det en udfordring i sig selv at indgå i nye sociale relationer på en arbejdsplads, og derfor skal arbejdsområderne ikke være for udfordrende.

Hvem er vi?

Askovhus har arbejdet med rehabilitering af mennesker med spiseforstyrrelser siden 1994. Vi arbejder for, at den enkelte kan leve et normalt og selvstændigt liv med uddannelse eller beskæftigelse, hvor spiseforstyrrelsen fylder mindre i hverdagen.

Hvis I som virksomhed har lyst til at hjælpe en ung i gang med et nyt kapitel i livet, kan I med få timer om ugen give en positiv oplevelse, der kan være fundament for en ny tilværelse.

Hvis I kan se jer selv som et snusepraktiksted eller vil høre mere, så kontakt direktør Line K. Sidenius på mail lks@askovhus.dk eller på tlf. 23 43 72 42.

Læs mere på www.askovhus.dk eller følg os på https://www.facebook.com/Askovhus