FAQ

Her kan du få et hurtigt overblik over hvad AskovFonden er.

Hvad er AskovFonden?

AskovFonden er en nonprofit NGO med over 75 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. Det gør vi i samarbejde med det offentlige, det private og civilsamfundet og altid med det enkelte menneske i centrum.

Hvad betyder det at være en nonprofit NGO?

At arbejde nonprofit betyder, at alt eventuelt overskud bliver geninvesteret i nye sociale løsninger.

Hvad er AskovFondens kerneopgave

Vores fornemmeste opgave er at give mennesker styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv, og det samfund de er en del af. Vi tror på, at det kan betale sig at investere i mennesker. Derfor arbejder vi altid med udgangspunkt i relationsvelfærd, da gode og meningsfulde relationer er vejen til sociale forandringer.

Hvor mange mennesker hjælper I hvert år?

AskovFonden hjælper hvert år omkring 2.000 sårbare mennesker til at få et bedre liv.

Hvordan ved I, at jeres indsatser virker?

I AskovFonden tror vi på, at alt socialt arbejde kan og skal måles, og vi arbejder målrettet med at udvikle metoder, der understøtter et arbejde med fokus på solid viden, dokumentation, effekt og opfølgning af indsatsen.
Vi indsamler relevante data og dokumenterer indsatsen, således at vi løbende kan justere indsatsen og sikre bedst muligt udbytte for målgruppen. Vi indsamler værdifuld viden om, hvad der skal til for at skabe varige forandringer for vores brugere, således at vi kan sikre en fremdrift og positiv udvikling for hvert enkelt menneske. Vi deler viden med andre relevante aktører.

Hvad koster det at få hjælp?

Det er gratis for brugeren at få hjælp i AskovFonden.

Hvor finder du AskovFonden?

AskovFonden har hovedsæde på Nørrebro i København, men opererer i hele Danmark.
Man kan altid ringe eller skrive til AskovFonden på:

AskovFonden, Struenseegade 9, 4 sal, 2200 København N.

T/ 35397242
E/ info@askovfonden.dk

Hvordan er I finansieret?

AskovFonden er en erhvervsdrivende fond, der primært er finansieret af private og offentlige organisationer. Fonden har til formål at eje, udleje og drive sociale undervisnings- og sundhedsmæssige aktiviteter i samarbejde med private og offentlige organisationer. Et eventuelt overskud i fonden, genanvendes på velgørende og almennyttige formål, såsom at tilbyde og udvikle sociale indsatser samt undervisnings- og sundhedsmæssige aktiviteter. Til dette formål har fonden en ekstern revisor (KPMG), som sikrer at love og retningslinjer overholdes. Endvidere modtager de fleste samarbejdspartnere et årligt revideret regnskab, hvor de kan se, hvordan bevillingen er brugt.

Kan man søge penge hos AskovFonden?

Nej, AskovFonden er ikke en uddelende fond.

Hvem henvender I jer til?

AskovFonden tilbyder indsatser inden for seks specialområder.
AskovFondens afdelinger er Askovhus (rehabilitering og behandling af spiseforstyrrelser), Dialog mod Vold (behandlingsforløb for voldsudøvere), ASPA (AskovFondens Social Psykiatriske Afdeling), MIR skolerne (specialskoler for normalt og/eller godt begavede elever med udfordringer inden for blandt andet autisme og ADHD), Børnehuset (vuggestue, børnehave, udflytterbørnehave og fritidshjem), KBH+ (kultur som løftestang for unge til uddannelse og beskæftigelse).

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan få hjælp, er du altid velkommen til at tage kontakt til os personligt, via telefon eller mail. AskovFonden, Struenseegade 9, 4 sal, 2200 København N. T/ 35397242 E/ info@askovfonden.dk

Tilbyder i undervisning/supervision?

Ja, det gør vi. Du kan se mere under AskovFondens kursusportal.

Kan man arbejde frivilligt hos Jer?

Ja, det kan man godt. Kontakt os på mail eller telefon så kan vi henvise dig til, hvor der er brug for din hjælp.

Hvor mange arbejder i AskovFonden?

Der er 250 personer ansat i AskovFonden fordelt i vores seks afdelinger.

Kan jeg støtte AskovFonden?

Ja, vi har altid brug for støtte. Alle midler, som tildeles AskovFonden, bliver omsat til sociale løsninger for mennesker i udenforskab.

Hver gang der gives en donation til AskovFonden går 93% direkte til indsatserne, kun 7% går til administration.

Mobilepay: 156868

Du er også altid velkommen til at kontakte vores økonomidirektør Lene Krunderup Jakobsen på 35397242 for en snak om mulighederne.