Finansiering

AskovFonden er en erhvervsdrivende fond, der primært er finansieret af private og offentlige organisationer

Fonden har til formål at eje, udleje og drive sociale undervisnings- og sundhedsmæssige aktiviteter i samarbejde med ovenstående organisationer. Et eventuelt overskud i fonden, genanvendes på velgørende og almennyttige formål, såsom at tilbyde og udvikle sociale indsatser samt undervisnings- og sundhedsmæssige aktiviteter. Til dette formål har fonden en ekstern revisor (KPMG), som sikrer at love og retningslinjer overholdes. Endvidere modtager de fleste samarbejdspartnere et årligt revideret regnskab, hvoraf de kan se, hvorledes bevillingen er brugt.