Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment  (FIT)

Vores systematiske feedback-metode gør det naturligt at evaluere hver enkelt indsats. Både i forhold til hvad brugeren får ud af den, og hvordan han eller hun oplever relationen til den medarbejder, der udfører aktiviteten. Det afgørende for os er, at de mennesker, der bruger AskovFondens tilbud, reelt får det bedre. Derfor bruger alle vores afdelinger FIT.

FIT er et brugerstyret dialog- og evalueringsredskab, som fokuserer på den enkelte borgers udbytte af indsatsen. Metoden er udviklet af Scott D. Miller, ph.d. og Barry L. Duncan, Psy.D., og er godkendt som evidensbaseret praksis. FIT bidrager i øvrigt til, at vi sikrer maksimal brugerinddragelse, fordi den professionelle og brugeren på en systematisk måde taler om effekten af indsatsen og alliancen. Vi bruger FIT med fokus på at evaluere værdien af aktiviteter, og derved sikre at de bidrager til progression for den enkelte.