FN’s verdensmål

FN’s verdensmål blev i 2015 vedtaget af 193 lande. Til sammen udgør de 17 verdensmål en fælles plan for, hvordan verden skal se ud i 2030.

Verdensmålene har et gennemgående princip om, at ”ingen skal efterlades tilbage”. Konkret betyder det, at vi i alle sammenhænge prioriterer de mest udsatte først.

AskovFonden arbejder for at Danmark opnår de udvalgte mål frem mod 2030. Vi udvikler proaktivt sociale løsninger, der skaber inklusion af udsatte i samfundet og er dybt optagede af at udsatte i Danmark får et værdigt liv, hvor de får den rette hjælp på det rette tidspunkt. Derfor er princippet afgørende for vores arbejde med verdensmålene.

Her kan du læse alle 17 verdensmål og 169 delmål. Du kan finde mere information om verdensmålene på FN’s officielle side.

 

Vi har udvalgt seks verdensmål som vi i AskovFonden har særligt fokus på.

Verdensmål nr. 1: Afskaf fattigdom

AskovFonden arbejder for, at alle uanset social baggrund, får indsigt i deres rettigheder og muligheder i vores fælles velfærdssamfund.

Verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel

AskovFondens indsatser fokuserer på en helhedsorienteret indsats for alle aldersgrupper, hvor sundhed og trivsel er målet.

Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse

AskovFonden arbejder for, at alle børn og unge har lige ret til at tage en uddannelse og mulighed for livslang læring uanset økonomisk og social baggrund.

Verdensmål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

AskovFonden arbejder for, at andelen af udsatte, særligt unge, der ikke er i beskæftigelse reduceres væsentligt. Og at vi skaber et arbejdsmarked, hvor alle har en plads i fællesskabet.

Verdensmål nr. 10: Mindre ulighed

AskovFonden arbejder for, at skabe inklusion af udsatte og sikre lige muligheder for alle borgere i samfundet, uanset social status, etnicitet, køn, race, oprindelse og religion.

Verdensmål nr. 17: Partnerskab for handling

AskovFonden arbejder på, at fremme og udvikle meningsfulde partnerskaber, hvor fokus er på fremtidens velfærdssamfund.