Folkemøde

”Det er en katastrofe, at der ikke er sket noget som helst inden for den sociale velfærd siden 1998, og vi har brug for nye løsninger.” – Marianne Jelved

Så klart sagde Marianne Jelved det, da vi på Folkemødet 2019 satte fokus på fremtidens velfærd. Men hvordan skal vi indrette os bedst muligt, så mennesker ikke falder ud over kanten, men i stedet bliver grebet i en sund og velfungerende velfærdsmodel?

 

I 2021 var vi igen fysisk til stede på Bornholm, hvor vi i år havde fokus på, at på trods af, at vi som samfund bruger 54 milliarder kroner om året på socialområdet, så er vi stadig ikke blevet bedre til at bryde den negative sociale arv. Vi talte med en række nøglepersoner på socialområdet omkring, hvad de tænker om denne kendsgerning og ikke mindst, hvad de selv vil gøre for, at det kan lykkes.

Du kan se videoen her

Ud over at være fysisk tilstede på Bornholm, afholdt vi også en online debat om meningsfulde fællesskaber. Temaet var FÆLLESSKABET SOM AFGØRENDE FORANDRINGSNØGLE

Fællesskaber er- store som små- med til at bygge bro mellem mennesker og sikre sammenhængskraften i vores samfund. Vi afholdt i starten af juni måned et lyttermøde, hvor Sophie Hæstrup-Andersen deltog og lyttede til de oplevelser og ønsker, som de sårbare og udsatte borgere, der kommer i AskovFonden har til kommunen. En af de vigtigste faktorer var meningsfulde fællesskaber.

Vi ved at netværk og fællesskaber ikke kun styrker den enkelte men fører samtidig til økonomiske besparelser for samfundet, fordi mennesker der føler sig inkluderet engagerer sig i deres eget liv og det samfund der er en del af.

Det foregik i København torsdag den 17. juni kl. 10 – 11.

Du kan se eller gense debatten her

Til denne online Vidensalon møder du nogle af de unge, som kommer i KBH+ og hører, hvad der er vigtigt for dem. Vi har fokus på de benspænd vi oplever og supplerer med eksempler, mulige løsninger og principper for det gode samarbejde. Se eller gense debatten og få udvidet værktøjskassen til hvordan vi kan få de gode projekter forankret og opnå en optimal proces, så det kommer flere kommuner og borgere til gavn.

 

Se her Sophie Hæstrup-Andersens refleksioner umiddelbart efter lyttermødet.

Se de vigtigste pointer fra tidligere Folkemøder på Bornholm