Folkemøde

AskovFonden til Folkemøde på Bornholm

Fremtidens velfærd 2030

Om kort tid er der Folkemøde på Bornholm og AskovFonden er med. Vi har i partnerskab med Kammeradvokaten, EY og Den Sociale Kapitalfond valgt at sætte fokus på Fremtidens velfærd 2030.

På selve Folkemødet i Allinge vil du kunne finde os på Kæmpestranden J5, hvor vi har et stort flot telt. Her vil vi hver dag afholde flere debatter og workshops, så vi efterfølgende kan præsentere et skriv med danskenes ønsker til fremtidens velfærd 2030.

Torsdag den 13/6 kl. 14:00 – 14:45

Hvordan kan erhvervslivet bidrage til den sociale bundlinje?

Kan vi lære noget af måden man laver ulandsprojekter på i for eksempel Afrika, når vi skal have erhvervslivet til at medvirke til at løfte den sociale bundgrænse i Danmark.

Vi skal tale om hvordan vi gør det attraktiv og nemt for virksomheder at inkludere mennesker på kanten. Hvem skal vise vejen og hvordan? og ikke mindst hvem skal geare virksomhederne?

Jimmy Scavenius, advokat og social entreprenør sætter debatten i gang, med en talk om sine erfaringer som grundlægger af KWERAfund, der laver projekter i Afrika. Projekter som sikrer, at mindst en ung fra alle familier får en uddannelse et netværk og en mentor.

Moderator: Camilla Thorning

 

 

Torsdag den 13/6 kl. 15:15 – 16:00

TALK MED LISELOTTE LYNGSØ // SÆT FREMTIDEN I SPIL NU!

Aldrig har det været vigtigere at forstå fremtidens borgere & samfund. Aldrig har der været så kort afstand fra at forestille sig noget og så at kunne gøre det. Få inspiration til, hvordan du selv spotter de afgørende trends og overvej hvilke kompetencer, der bliver vigtige at træne for at nå i mål med at skabe en velfærdsstat der løfter og støtter de rigtige steder.

I fremtiden bliver forundringsmusklen, den du skal træne allermest. Glæd dig til at blive både provokeret og inspireret med fremtidsforsker Liselotte Lyngsø.

 

 

Torsdag den 13/6 kl. 16:00 – 17:00

WORKSHOP // PÅ DATE MED FREMTIDEN

I teltet for fremtidens velfærd 2030 kan du hver dag lave dit eget trendkort eller stemme på det trendkort, som du mener, bliver den største gamechanger for socialpolitik og velfærdsstaten mod 2030.

Du kan med klistermærker stemme på de eksisterende trendkort. Derudover kan du designe dit eget kort med hjælp fra fremtidsforsker Liselotte Lyngsø.

Kortene bliver hængt op, hvor andre kan stemme på dem, og de indgår i det handlingskatalog, som AskovFonden udarbejder til det politiske Danmark.

Fredag den 14/6 kl. 11:00 – 11:45

SKOLEVÆGRING // EN GIFT FOR SAMFUNDET

  • Skolen passer ikke til alle. Det har store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser. Skolevægring er en samfundsøkonomisk udgift i en størrelsesorden, der er så bekymrende, at det kan være en bombe under vores fremtidige velfærdssamfund.

Hvad betyder det at have været ekskluderet fra folkeskolen? Hør eksempler fra AskovFondens arbejde med sårbare voksne og unge på kanten, der ikke var en del af fællesskabet. Men hvem har ansvaret, når børn gerne vil gå i skole og være en del af et socialt netværk, men ikke kan, under de nuværende rammer?

Moderator: Noa Redington

 

 

Fredag den 14/6 kl. 12:00 – 13:00

WORKSHOP // PÅ DATE MED FREMTIDEN

I teltet for fremtidens velfærd 2030 kan du hver dag lave dit eget trendkort eller stemme på de trendkort du mener, bliver den største gamechanger for socialpolitik og velfærdsstaten mod 2030.

Du kan med klistermærker stemme på de eksisterende trendkort. Derudover kan du designe dit eget kort med hjælp fra fremtidsforsker Liselotte Lyngså. Kortene bliver hængt op hvor andre kan stemme på dem og de indgår i det handlingskatalog som AskovFonden udarbejder til det politiske Danmark.

 

 

Fredag den 14/6 kl. 14:00 – 14:45

Kan Sociale Investeringer bidrage til den sociale velfærd?

I denne debat inviterer vi politikere fra alle Folketingets partier samt relevante videns personer, til at debattere hvordan sociale investeringer, kan forandre og biddrage til fremtidens sociale velfærd.

Hvad afholder for eksempel kommunen fra at lave Sociale Investeringer, når kommunen kun skal betale, hvis den opnår en dokumenterbar gevinst? Kan sociale investeringer fungere som ”add-on” til kommunernes egne aktiviteter? og hvordan kommer vi videre fra hvor vi er nu?

Moderator: Camilla Thorning

 

 

Fredag den 14/6 kl. 15:15 – 16:00

Over 40.000 mangler stadig spiseforstyrrelsesbehandling i Danmark

Hvordan sikrer vi behandling af tvangsoverspisning i fremtiden? Det anslås, at 40-50.000 borgere lider af tvangsoverspisning i Danmark. Der er for nyligt uddelt 61,7 mio. kr. i satspuljemidler til 8 projekter, hvoraf 7 er målrettet behandling til borgere, der lider af dette. Selvom det er mange penge, vil projekterne kun kunne hjælpe en brøkdel af den samlede målgruppe i løbet af de tre år, projekterne varer.

Hvad med alle dem, der ikke var heldige at få plads i et af de nye behandlingstilbud? Og hvordan sikrer vi forankring af de nye indsatser i fremtiden?

Moderator: Noa Redington

Lørdag dem 15/6 kl. 11:00 – 11:45

SKAL VI DROPPE DEM DER ER FOR SYGE OG FOR BESVÆRLIGE?

Hvordan skal behandlingsansvaret for psykisk syge fordeles mellem kommune og region? I AskovFonden arbejder vi med en lang række målgrupper, som lider af en psykisk sygdom. Mange af dem bliver desværre fanget mellem to stole, når hverken kommunen eller regionen mener, det er deres opgave at hjælpe dem – eller der opstår uenighed om opgaveløsningen.

Hvem har ansvaret for at hjælpe disse målgrupper? Er det en sundheds- eller socialydelse? Og hvorfor skal det være så svært at få hjælp?

Moderator: Noa Redington

 

 

Lørdag dem 15/6 kl. 12:00 – 12:45

UNGE, GRÆNSER OG KÆRESTEVOLD

Hver 3. unge synes det er svært at sætte grænser i kæresteforhold. 22% af unge kvinder har oplevet deres grænser overtrådt fysisk af deres kæreste, og 33% har oplevet deres grænser overskredet psykisk.

Er det for eksempel okay, at din kæreste kontrollerer dine sociale profiler eller hvem du mødes med? Er det okay at dele billeder af din kæreste? Og hvad er egentlig god kærestestil? I debatten mødes unge med eksperter og politikere til en diskussion af hvordan en god kærlighedskultur kan se ud.

Moderator: Noa Redington

 

 

Lørdag dem 15/6 kl. 14:00 – 14:45

Vær med til at sætte dagsorden for fremtidens velfærd

  • Kom og giv dit bidrag til hvad der er de vigtigste trends i fremtidens velfærd. I debatten vil vi høre nogle af de trendspottere, der er kommet med deres bud, perspektivere hvorfor de mener, at deres bud er vigtige og du kan komme med dit bud på trends for fremtidens velfærd.

Martin Ågerup, præsident for CEPOS bud er, at vi går fra evaluering til evidens. At det i fremtiden vil være et stigende pres for at sikre mest mulig velfærd for pengene, og det vil blandt andet indebære et krav om en bevægelse fra projektevaluering til egentlig evidensbaseret praksis.

Kom og være med til at diskutere hvordan fremtidens velfærd skal se ud, hvis vi skal hjælpe flest muligt, bedst muligt?

Moderator: Camilla Thorning

 

 

Lørdag den 15/6 kl. 16:30 – 17:30

WORKSHOP // PÅ DATE MED FREMTIDEN

I teltet for fremtidens velfærd 2030 kan du hver dag lave dit eget trendkort eller stemme på de trendkort du mener, bliver den største gamechanger for socialpolitik og velfærdsstaten mod 2030.

Du kan med klistermærker stemme på de eksisterende trendkort. Derudover kan du designe dit eget kort med hjælp fra fremtidsforsker Liselotte Lyngså. Kortene bliver hængt op hvor andre kan stemme på dem og de indgår i det handlingskatalog som AskovFonden udarbejder til det politiske Danmark.

APP om fremtidens velfærd, hvor du kan deltage

Da vi ønsker, at alle skal have mulighed for at blive hørt, også de mange der ikke fysisk er på Folkemødet, har vi sammen med fremtidsforsker Liselotte Lyngsøe fra Future Navigator valgt, at udvikle en app, hvor vi forholder os til, hvordan fremtidens velfærdsstat med fokus på socialpolitik vil forme sig. Hvilken udvikling kommer til at påvirke danskerne mest? Og hvad er de største gamechangers, vi står overfor som samfund?

Den kommer funktionelt til at fungere lidt ligesom tinder, hvor man kan swipe, om man tror, at forskellige fremtidsperspektiver bliver et vilkår eller en mulighed. Vi vil udvikle senarier på den socialpolitiske indsats, inddrage og udfordre danskerne men også alle interessenter og politikerne.

Sidder du og brænder inde med, hvad der er særlig vigtigt at have fokus på i forhold til social velfærd 2030, og har du lyst til at lave dit eget trendkort, så vil vi meget gerne have det med.

Du kan se mere om opgaven her

 

Husk når det kommer til fremtiden kan du ikke tage fejl.

 

SÅDAN GØR DU:

Send en mail til Liselotte Lyngsø på lll@futurenavigator.com med:

  • Billede af din trend (find eller tag et foto i høj kvalitet og undgå fotos med tekst på).
  • En kort overskrift om at udviklingen går fra X til Y (f.eks fra ventetid til behandlingsgaranti).
  • Maks to linjer der beskriver hvorfor udviklingen går i den retning (men ikke om det er godt eller skidt).
  • Husk at skrive AskovFonden i emnefeltet.