For at hjælpe barnet skal vi hjælpe familien

Hvert år er der 8% af børn i Danmark, der ikke gennemfører Folkeskolen! Det er ikke fordi børnene er forkerte, det er fordi de ikke bliver tilbudt de rammer, der er brug for.

AskovFonden er med på #VI2020 Velfærdens Innovationsdag som afholdes af Altinget og Mandag Morgen. Her vil vi komme med bud på hvordan vi hjælper de mange børn i Danmark som ikke gennemfører folkeskolen.

Velfærdens Innovationsdag afholdes den 27. februar 2020 en konference i velfærdens tegn. Det er en dag, hvor både store og små organisationer og virksomheder mødes på tværs, deler viden samt finder og implementerer løsninger sammen.

AskovFondens Mir Skoler er vores to behandlingsskoler, hvor vi har elever i alderen 6-18 år. Vi modtager elever med diagnostiske vanskeligheder og/eller socio-emotionelle forstyrrelser. Størstedelen af vores elever har en autismespektrumsforstyrrelse med f.eks. ADHD, OCD, ADD, angst, selvskadende adfærd, skolevægring eller PDA oven i. 

Se og læs mere om konferencen og se videoen hvor Mir Skolernes direktør Lea Køhn fortæller om vores bidrag til konferencen.

Hvad er Mir Skolerne?

Sådan får dit barn en skoleplads