FOR DIG UNDER 30 ÅR: KOM I AKTIVERING I KBH+

imagine billede

Du kan komme i aktivering i KBH+ – hvis du er på uddannelseshjælp i jobcentret, og er under 30 år

KBH+ har udviklet et særligt uddannelsesrettet forløb for dig som kommer fra jobcentret og skal deltage i et afklaringsforløb.

Kriterier for at kunne deltage er at du skal have nogle udfordringer – der gør at du ikke kan starte uddannelse indenfor 3 måneder.

Så er du under 30 år og har brug for at få en fast vejleder, der kan fungere som din tovholder mens du deltager?

Har du brug for at finde ud af hvordan dine kompetencer kan bruges?

Og hvilke der måske skal udvikles?

Har du brug for at blive mødt præcis dér hvor du er, men hvor du også udfordres løbende?

Kunne du have lyst til at deltage i forskellige aktiviteter sammen med andre unge?

Være en del af et uformelt, kreativt og nytænkende miljø – på en tidligere bolchefabrik?

Så er 16 ugers brobygningsforløb ved KBH+ i AskovFonden måske noget for dig?

Du kan høre nærmere om tilbuddet i ungecentret, som har mere informationsmateriale liggende. De skal vurdere om du er i målgruppen for projektet, og du kan herefter starte op.

Vi tager løbende imod nye unge, og er et hold af dygtige ansatte der tilbyder socialfaglige samtaler, uddannelsesvejledning, motions- og kulturtilbud og et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Alt sammen for at tilrettelægge en indsats som kan rykke dig tættere selvforsørgelse.