Formål og vision

AskovFonden - Fordi alle vinder når ingen taber

AskovFonden er en NGO, der udvikler løsninger på samfundets aktuelle sociale problemer. Vores løsninger bygger relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af. I et samarbejde med AskovFonden går borgerne fra at være en omkostning til at blive et aktiv i og for samfundet. I vores seks afdelinger tilbyder vi hjælp og støtte til over 2.000 mennesker hvert år.

AskovFonden har i mere end 70 år dannet fortrop i udviklingen af nye sociale løsninger. Vi har eksempelvis stået bag oprettelsen af de første mødregrupper i Danmark (1943), socialpsykiatrien (1975), døgnbehandlingstilbud til mennesker med spiseforstyrrelser (1983), SSP-samarbejdet (1984), Dialog mod Vold (2001). I 2013 etablerede vi KBH+, hvor vi bygger bro mellem unge og uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Vi er optagede af, at blive klogere undervejs. Derfor har vi udviklet dokumentationsmodellen AIM (Assessment Intervention Model), som vi bruger til at måle, evaluere og udvikle vores sociale indsatser. Vi arbejder målrettet på at indføre en bedre dokumentationspraksis generelt i socialt arbejde i Danmark, og er desuden optagede af at afprøve og konsolidere nye finansieringsmodeller for bæredygtigt socialt arbejde.

 

Vision:

AskovFonden giver mennesker styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for eget liv og det samfund, de er en del af.

 

AskovFondens årsberetninger

Her kan du se AskovFondens årsberetninger fra 2014 og frem til i dag

 

Historie:

I et samarbejde med AskovFonden går borgerne fra at være en omkostning til at blive et aktiv i og for samfundet.

AskovFonden er en social NGO som startede i 1943. Initiativet blev taget af nogle elever fra Askov Højskole i 1943, som – inspireret af Settlement ideen – ”settlede down” blandt socialt udsatte på Nørrebro med det indtrængende ønske at forbedre de svages rettigheder og hjælpe med sociale problemer og derved mindske undertrykkelse og social eksklusion.

Settlements er opstået i verdens første industriby London, hvor Samuel A. Barnett i 1872 blev præst i den fattige bydel Whitechapel i East End. Med udgangspunkt i et anonymt manifest ”the bitter cry of outcast London” fra 1883, som beskrev de forfærdelige levevilkår i de nye arbejderkvarter, vendte han sig til akademikerne i Oxford og Cambridge og bad om, at nogen af dem ville komme ham til hjælp i arbejdet med at skabe bedre vilkår for de fattige i de nyopståede arbejderkvarterer. Dermed var det første Settlement etableret.

I 1943 tog Mira og Niels Henrik Arnfred fra Askov Højskole initiativ til at starte et Settlement på Nørrebro. Det skete i december og navnet på dette Settlement blev Fonden Askovgården. I 2013 skiftede vi navn til AskovFonden. AskovFondens fødselsdag er således den 12. december 1943.

AskovFonden er i dag en politisk og religiøs uafhængig organisation. Vi agerer i samspil mellem den private -, offentlige – og frivillige sektor. Vi kombinerer det ideelle og det kommercielle i vores tænkning, hvor vi har fokus på resultatet, men samtidig har det fælles bedste for øje. Et evt. økonomisk overskud geninvesteres i sociale løsninger.