Frivillig Fredag 2014

Askovhus og ASPA har i disse dage både politikere og private virksomheder i korte praktikker. Besøgene sker i forbindelse med den årlige frivillighedsdag, hvor formålet er at skabe kontakt og øget forståelse mellem foreninger og kommune. En praktik giver – i modsætning til et traditionelt møde – mulighed for at snuse til flere aspekter og arbejdsopgaver i en NGO, og få et bedre indblik i arbejdets betydning for brugernes livskvalitet. Praktikopholdet skaber således en gensidig forståelse mellem parterne, og kan også være startskuddet til et nyt samarbejde fx med en privat  virksomhed eller kommunen.

Den årlige nationale frivillighedsdag, som altid falder på den sidste fredag i september måned, blev til i frivillighedsåret 2011.