Glædelig jul fra AskovFonden

I årets sidste nyhedsbrev vil jeg først og fremmest ønske dig en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg vil også gerne sige tak, fordi du modtager vores nyhedsbrev. Jeg håber, at du har fået indsigt i nogle af de indsatser og initiativer, vi har i AskovFonden.

2021 har været et år med stor omstillingsparathed, mange møder, planer og arrangementer, har skiftet karakter og tidspunkt undervejs. Corona ville ikke slippe sit tag, men jeg synes, at det vi lærte under første nedlukning, kunne vi bruge aktivt under den anden. Vi måtte dog erfare at belastningen, for de mennesker der kommer hos os, var øget fra første til anden nedlukning. Hvor det første gang var nyt for os alle, blev ensomheden og isolationen en næsten ubærlig gentagelse for udsatte og sårbare i årets første måneder.

Optimisme

Hvis man slår social udsat op, står der på Social- og Ældreministeriets hjemmeside, at definitionen er: “Personer, der lever i samfundets yderkanter, personer, der ofte har et dårligt helbred, der sjældent har en tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne.”

I AskovFonden møder og hjælper vi familier, der lever med vold i hjemmet, mennesker med forskellige svære spiseforstyrrelser, unge uden tilknytning til arbejds- og uddannelsessystemet, børn med diagnoser, som ikke trives i det ordinære skolesystem og mennesker med ondt i psyken. Fælles for dem alle er, at de er modige. De ønsker forandring og kommer til os for at få hjælp.

Vores vigtigste opgave er at hjælpe, hvert et menneske vi møder, og samtidig være med til at pege på de strukturelle barrierer vi erfarer, der er i vores velfærdsmodel.

I det lys er jeg glad for, at vi på Folkemødet 2021 havde dialog med vigtige socialpolitiske stemmer, der uanset politisk overbevisning, er enige om, at vi ved alt for lidt om, hvad der virker på socialområdet. Det betyder at vi, med en fælles erkendelse som afsæt, kan begynde den vigtige samtale om, hvordan vi som samfund bliver bedre til at samle op på effekten af sociale indsatser, og lige så vigtigt dele dem med omverden, så vi ikke starter forfra hver gang.

Jeg går ind i 2022 med en optimisme, fordi jeg tror på at vi, sammen med alle de andre aktører på socialområdet, kan bidrage til at forandre vilkårene for dem, der har mest brug for det.

Sidst men ikke mindst har vi i år lanceret Social Superhelte, som betyder at du, ved at donere 200 kroner, kan være med til at gøre en forskel, for de mest udsatte i vores samfund. Se mere om hvordan du kan blive en social superhelt

Kærlig hilsen
Helle Øbo
Adm. direktør, AskovFonden