Glædelig jul og godt nytår

Kære læser,

Jeg har altid været optaget af, hvordan vi anvender den viden, vi hver dag får fra arbejdet med vores indsatser i AskovFonden. Via vores dokumentationsdesign – AIM (Assesment intervention model), akkumulerer vi hver dag vigtig viden, som gør os klogere på hverdagens praksis, men som også bruges til at få viden om indikatorer, så vi kan forebygge udsathed.
 
Dialog Mod Vold har vi siden begyndelsen i 2001 indsamlet viden om den målgruppe, der kommer for at få hjælp til at bryde med et liv i voldens skygge. Vi kunne fra begyndelsen se, at der var en tendens til, at dem, der søgte hjælp havde levet med volden i mange år, før de kom til os. De havde ikke nødvendigvis selv været udsat, men de havde overværet vold i deres nære relationer. Vi blev nysgerrige efter at se, om dette var en tendens eller en gennemgående faktor og besluttede os for at undersøge det nærmere.
 
Ved at analysere vores data fra de første 200 voldsramte familier, der søgte vores hjælp, kunne vi konstatere, at volden for de flestes vedkommende, var opstået i de tidlige kæresteforhold. Vi besluttede derfor at søge penge til et udviklingsprojekt, hvor vi kunne adressere volden første gang den opstod og dermed bryde voldspiralen på det tidligste stadie. Den1. maj 2014 gik vi i luften med initiativet Voldsom Kærlighed, der var finansieret af VELUX FONDEN. Formålet var at stoppe volden, der hvor den starter og gå i dialog med unge målgruppe med opsøgende og involverende aktiviteter der, hvor de unge var.
 
Selvom projektet på mange måder var en succes, og vi rådgav mere end 3.600 unge, viste det sig desværre, at det ikke var let at overføre til en kommunal eller anden offentlig ramme. Og dette var til trods for, at alle var og er enige om, at tidlig indsats altid er at foretrække.
 
Nu her to år efter, kan vi med stor glæde offentliggøre, at Voldsom Kærlighed version 2.0 er gået i luften og nu stærkere end nogensinde i partnerskab med Sex & Samfund og headspace.
 
Voldsom Kærlighed version 2.0 handler også om at hjælpe unge mellem 16-24 år med at tackle kærestevold eller vold fra en de dater. Her tager vi udgangspunkt i den unge, der er udsat for vold og hjælper med samtaler og redskaber til at håndtere voldens følgevirkninger og til at lære at leve et ungdomsliv uden vold.

Vi ved, at unge kvinder og mænd mellem 16 og 24 år er omtrent dobbelt så ofte udsat for fysisk vold fra en kæreste som befolkningen generelt, og hver tredje ung synes, at det kan være svært at sætte grænser for, hvad der er i orden i et forhold. Vi ved også, at Statens Institut for Folkesundhed estimerer, at 10.500 kvinder og 5.500 mænd i alderen 16 til 24 år har været udsat for fysisk kærestevold inden for det seneste år. Når vi ved det, og hvor store konsekvenser det har for trivsel i ungdomslivet og voksenlivet, så er jeg så glad for, at det er lykkes at få finansieret version 2.0 af den nationale handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer.

Jeg tror på, at vi skal blive bedre til at dele viden på socialområdet, og derfor vil vi fortsat udgive et nyhedsbrev hver 6. uge i det kommende år. Hvis du som læser bliver nysgerrig, eller får lyst til at dele dine erfaringer, så er du altid velkommen til at skrive til mig.
 
Jeg ønsker dig og dine en glædelig jul og et godt nytår.

Kærlig hilsen
Helle Øbo

Adm. direktør, AskovFonden

Kærestevold handler ikke kun om at slå

I Voldsom Kærlighed kan unge mellem 16 og 24 år, der er udsat for vold fra en kæreste eller en de dater, få telefon og chatrådgivning hos Sex & Samfund, kortere rådgivningsforløb hos headspace og rådgivnings – og gruppeforløb hos psykologer i Dialog mod Vold.

Kærestevold er ikke et skænderi engang imellem, men voldelige handlinger der gentager sig. Der findes ikke kun én men mange former for kærestevold, dem kan du læse om her.

Hvad synes du er god kærestestil? ❤️

Er du eller kender du en der er mellem 16 og 24 år og som er i tvivl om, hvor deres grænser går i forhold til en kæreste, flirt eller date? Prøv quizzen ‘Hvad synes du er god kærestestil?’ og find ud af det.

Har du en ven eller bekendt, som får overskredet sine grænser af sin kæreste, kan du også tage kontakt til os.

Voldsom Kærlighed er finansieret af den nationale handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer