Helle Øbo er key note speaker på international konference i relationel velfærd

Første internationale konference i relationel velfærd bliver afholdt i København den 26.-28. juni 2015.

Mere relation – mere velfærd
Det seneste årti har udviklingen af den offentlige sektor og forståelsen af velfærd været til debat. Der går ikke en dag uden, vi hører om nye initiativer; den offentlige service skal effektiviseres, slankes og optimeres, og velfærdsydelserne skal moderniseres. Mantraet; ’mere for mindre’ har bidt sig fast.

Samtidigt dukker der alternative veje og løsninger op, hvor mantraet synes at være; ’mere relation – mere velfærd’, eller måske nærmere ’stærkere relationer – bedre velfærd’. Foreløbige erfaringer fra en relationel tilgang til velfærd taler et tydeligt sprog. Når borgere og professionelle møder hinanden i en relationel dialogisk samtale, og sammen ser både pragmatisk og holistisk på udfordringerne, som den enkelte står med, lykkes det ikke alene at skabe bedre og mere bæredygtige løsninger, vi skaber også billigere løsninger.

TAOS Institute Europe, COK, Mandag Morgen og en række andre partnere byder hermed velkommen til en ny tilbagevendende international konference, hvor ny forskning, nye resultater, nye erfaringer og tankevækkende idéer sætter spot på udviklingen af ’Relationel Velfærd’.

Henover tre dage, vil du møde en vifte af førende forskere og praktikere, der deler deres viden og erfaringer om udviklingen. Men konferencen er mere end eksperter og workshop, det er ligeså meget en begivenhed, hvor deltagerne møder engagerede kollegaer fra ind- og udland i behagelige og eksklusive rammer i hjertet af København. Udover et væld af oplæg og workshops bliver der rig lejlighed til at netværke og reflektere sammen med de andre deltagere og oplægsholderne. Hver dag afsluttes med lidt godt til ganen, musik og sjove som alvorlige indslag.

Key Note speakers
Prof. Kenneth Gergen (President for TAOS Insitute)
Carsten Hornstrup, PhD, Direktør Hornstrup og Partnere
Gitte Haslebo, Direktør Haslebo og Partnere
Jacob Storch, PhD, Direktør joint action A/S
Morten Hyllegaard, Direktør Mandag Morgen
Professor Chris Mowles, Hertfordshire Universty
Professor Jodi Hoffer Gitell Brandeis University
Helle Øbo, Adm direktør AskovFonden

Procesleder: Jacob Storch og Pernille Thorup

Det er konferencens målsætning at bringe alle aspekter af den relationelle velfærd i fokus, og nogen af de temaer, du som deltager blandt andet vil møde, er:

Hvad betyder relationer for den måde, vi skal lede og udvikle vores organisationer på?
Hvilken betydning har det, når borgeren ikke længere blot er modtagere af ydelser, men aktiv deltagende i udviklingen og skabelsen af velfærd?
Hvad siger internationale erfaringer, og kan vi overhovedet dokumentere effekten af denne model?
Hvad betyder det for vores forståelse af lokaldemokrati og politik, at velfærdsudvikling lægges tilbage til borgerne – hvad betyder det for politikernes rolle i udviklingen?
Kan vi fastholde de lighedsidealer, som vores samfund er bygget op omkring, når ydelser skabes samarbejde?

Kom og vær med til at udforske disse og mange flere spørgsmål. Det er ikke sikkert, vi finder alle svarene, men sikkert er det, at vi alle går berigede, udfordrede og bedre rustede fra konferencen.

Pris:
6995,00 + moms

joint-action.dk/relational-welfare

Konferencested:
København – annonceres senere

Læs program på engelsk relational welfare eng