Helle Øbo er udpeget som medlem af Den Sociale Investeringsfonds rådgivende udvalg

14 medlemmer er udpeget som rådgivende udvalg for Finansministeriets Sociale Investeringsfond.

AskovFondens ved Adm. direktør Helle Øbo er udpeget som et af de 14 medlemmer, der fremover har til formål at bistå og rådgive bestyrelsen med faglig indsigt og aktuel viden, således at bestyrelsen kan agere på det bedst mulige grundlag.

Det rådgivende udvalg får til opgave at bidrage med ekspertise om, hvordan Den Sociale Investeringsfond kan forme sine aktiviteter, så de får den størst mulige effekt i forhold til fondens formål om at udvikle og udbrede sociale investeringsprogrammer i samspil med civilsamfundet, den private og offentlige sektor.

Det rådgivende udvalg består af 14 medlemmer, der alle er udpeget af innovationsministeren, og refererer til fondens bestyrelse. Udvalget kan ikke træffe beslutning om fondens arbejde.

Det rådgivende udvalg repræsenterer relevante aktører ift. fondens arbejde, herunder almennyttige fonde, pensionsselskaber, vidensinstitutioner, civilsamfundsorganisationer mv.

Finansministeriet: Bestyrelsen for Den Sociale Investeringsfond er udpeget