Historie

I et samarbejde med AskovFonden går borgerne fra at være en omkostning til at blive et aktiv i og for samfundet.

AskovFonden er social NGO, som startede i 1943. Initiativet blev taget af nogle elever fra Askov Højskole i 1943, som – inspireret af Settlement ideen – ”settlede down” blandt socialt udsatte på Nørrebro med det indtrængende ønske, at forbedre de svages rettigheder og hjælpe med sociale problemer og derved mindske undertrykkelse og social eksklusion.

Settlements er opstået i verdens første industriby London, hvor Samuel A. Barnett i 1872 blev præst i den fattige bydel Whitechapel i East End. Med udgangspunkt i et anonymt manifest ”the bitter cry of outcast London” fra 1883, som beskrev de forfærdelige levevilkår i de nye arbejderkvarter, vendte han sig til akademikerne i Oxford og Cambridge og bad om, at nogle af dem ville komme ham til hjælp i arbejdet med at skabe bedre vilkår for de fattige i de nyopståede arbejderkvarterer. Dermed var det første settlement etableret.

I 1943 tog Mira og Niels Henrik Arnfred fra Askov Højskole initiativ til at starte et settlement på Nørrebro. Dette skete i december 1943 og navnet på dette settlement blev Fonden Askovgården, i dag AskovFonden. AskovFondens fødselsdag er således den 12. december 1943.

AskovFonden har i mere end 70 år dannet fortrop i udviklingen af nye sociale løsninger. Vi har eksempelvis stået bag oprettelsen af:

–          Mødregrupper (1943)

–          SSP samarbejdet (1984)

–          Social psykiatrien (1975)

–          Døgnbehandling til mennesker med spiseforstyrrelser (1983)

–          Behandling af mennesker der udøver vold i familien (2001)

AskovFonden er i dag er politisk og religiøs uafhængig organisation. Vi agerer i rummet mellem den private, offentlige og frivillige sektor. Vi kombinerer således det ideelle og det kommercielle i vores tænkning, hvor vi har fokus på resultatet, men samtidig har det fælles bedste for øje og hvor et evt. økonomisk overskud geninvesteres i sociale løsninger.

Vi er optaget af, at blive klogere undervejs. Derfor har vi udviklet dokumentationsmodellen AIM (Assessment Intervention Model), som vi bruger til at måle, evaluere og udvikle vores sociale indsatser. Vi arbejder målrettet på at indføre en bedre dokumentationspraksis generelt i socialt arbejde i Danmark, og er desuden optaget af at afprøve og konsolidere nye finansieringsmodeller for bæredygtigt socialt arbejde.

Fordi alle vinder – når ingen taber.