To kvinder taler sammen

Flere og flere børn og unge bliver ramt af spiseforstyrrelser. I de senere år har vi samtidigt set et voksende behov for mere intensiv støtte til unge under 18 år.

Derfor har AskovFondens indsats Askovhus etableret Baghuset, som er vores behandlingstilbud med måltidsstøtte for børn og unge med en spiseforstyrrelse.

Baghuset henvender sig til dig der…

  • Er mellem 13-17 år
  • Har en spiseforstyrrelse og er i eller tæt på et sundt vægtinterval
  • Har brug for støtte før, under og efter måltiderne
  • Måske allerede har været igennem behandling i psykiatrien og har brug for støtte til at komme tilbage til hverdagen med skole og venner

Baghuset indeholder en kombination af indsatser

I Baghuset får man specialiseret måltidsstøtte, og vi arbejder med aktiviteter, der understøtter træning af forskellige færdigheder. Her øver man sig blandt andet på at være en del af forskellige sociale fællesskaber, regulere egne følelser i forskellige situationer og at mindske spiseforstyrret adfærd.

Som en del af baghuset bliver man også tilknyttet en psykolog, hvor man får individuelle samtaler, forældre- og familiesamtaler. Derudover indgår man i en ungegruppe sammen med andre unge. I ungegruppen arbejder man med dialektisk adfærdsterapi, som bl.a. har til formål at give redskaber til at kunne håndtere svære udfordringer.

Bedre forudsætninger for at kunne klare måltiderne

Baghuset giver den enkelte bedre forudsætninger for at kunne klare måltiderne, både før, under og efter spisningen. I Baghuset arbejder vi også med at at blive klogere på sin spiseforstyrrelse, hvilke konsekvenser den har for ens liv samt, hvad der kan motivere til at leve et liv uden sygdommen.

Samtidigt er der plads til at øve sig på at være en del af sociale fællesskaber og at blive støttet i forhold sin skole.

Baggård med gult hus og planter

Praktisk

Baghuset har åbent fra kl. 8:30-15 mandag, onsdag og fredag, og der er således støtte, undervisning og samtale i 22½ time om ugen. Dertil kommer forældresamtaler hver 14. dag og familiesamtaler hver 8. uge.

Der tilbydes måltidsstøtte til fire måltider dagligt (morgenmad, frokost og to mellemmåltider), og forplejning er inkluderet i tilbuddet. I Baghuset arbejdes der terapeutisk ud fra en kognitiv forståelsesramme.

Unge over 18 år udelukkes ikke fra Baghuset, og du kan således også fortsætte i baghuset efter at være fyldt 18 år, hvis det giver mening for dig.

Hvis du er interesseret i at komme i et forløb i Baghuset, skal du kontakte din kommune, da forløbet skal finansieres af dem.

Læs mere om Baghuset her.