Hør brugerne fortælle, sådan gik 2018 og glædelig jul fra AskovFonden

Kære Læser

2018 har været et begivenhedsrigt år og det vil jeg skrive lidt om her, men jeg vil starte med at sige tak.

Tak til dig, der følger os her i nyhedsbrevet og på de sociale medier. Tak fordi du også er optaget af at skabe det bedste sociale velfærdssamfund i Danmark. Vi kan udrette rigtig meget, når vi gør os umage sammen.

Det er altid svært at skulle fremhæve noget over andet, men jeg vil dog alligevel nævne, at vi den 24. maj afholdt den første internationale konference om Sociale Investeringer i Danmark. Det gjorde vi i det fineste fællesskab med Kammeradvokaten, Den Sociale Kapitalfond, Skandia, EY og Nordic Development Corporation. Formålet med konferencen var at samle nogle af verdens førende videnspersoner indenfor området, og samtidig få inspiration og indspark til den videre proces vi står overfor i Danmark, hvor vi skal hjælpe flere hurtigere og bedre. I AskovFonden er vi klar til den videre proces med businesscases på flere af vores indsatser og ser frem til lanceringen af Den Sociale Investeringsfond.

I Juni var vi igen på Folkemøde på Bornholm. Her satte vi sammen med vores partnere fra konferencen fokus på, hvordan vi sammen udvikler fremtidens velfærd med en social bæredygtig bundlinje. Vi afholdt ni debatter i teltet, og de havde alle fokus på sociale investeringer. Nogle med fokus på det strategiske, andre på det taktiske og flere med fokus på det operationelle.  Men alle med blikket stift rettet mod, hvordan vi gøre det bedre for udsatte mennesker i Danmark.

Partnerskabet har siden diskuteret og perspektiveret emnet Sociale Investeringer og vil fortsat bidrage med input til denne dagsorden i det kommende år.

I 2018 blev vores afdeling Askovhus udnævnt til VISO-leverandør. Det er en ærefuld titel og vi er stolte af at være udnævnt af Socialstyrelsen til at være et af de tilbud for mennesker med spiseforstyrrelser, som kan bidrage til at kvalificere indsatsen generelt. Som VISO får vi nu muligheden for at bistå danske kommuner i at hjælpe flere, der lider af spiseforstyrrelse rundt omkring i landet, og især i nogle af de rigtigt svære tilfælde hvor tingene er gået i hårdknude.

Den 13. december fyldte AskovFonden 75 år. Det var en stor dag og det var dejligt at fejre den med så mange af jer, der kom forbi, skrev til os eller på anden måde hjalp os med at fejre dagen. Nu går vi ind i vores jubilæumsår, et år der vil være fyldt med bærdygtige sociale indsatser, nye som gamle, så vi fortsat kan gøre det bedste for vores brugere og for Danmark.

Jeg har sagt det før, men jeg vil sige det igen, for det er så vigtigt. I AskovFonden er det vores fornemmeste opgave at opbygge relationer og danne fællesskaber mellem vores brugere og det omgivende samfund, så de styrker deres tro på sig selv, tager ejerskab over deres liv og ser sig selv som en del af samfundets fællesskab. Det kan vi ikke gøre alene, hvis vi skal lykkedes, så skal det ske i samarbejde med alle relevante aktører, og ikke mindst de mennesker det handler om.

I 2019 vil vi have fokus på at lytte endnu mere til de mennesker, vi skal hjælpe. Hvad tænker de om vores indsatser, hvad fungerer og hvad kan vi gøre bedre. Jeg ser det som afgørende og vigtigt, at vi tør være åbne overfor både de rosende ord og de kritiske røster. Vi skal også turde tale højt om det, der ikke virker, og måske endnu vigtigere hvad vi lærer undervejs. Jeg ønsker, at 2019 bliver et lærings år, hvor alle os der arbejder på socialområdet tør gå i dialog om det, vi synes er svært, det, vi er i tvivl om og det, vi gerne vil blive bedre til. Kun på den måde kan vi videreudvikle den sociale sektor, til glæde for den enkelte og til glæde for samfundets sociale bundlinje.

Så herfra skal lyde et stort og hjerteligt glædelig jul og godt nytår. Håber I kommer godt ind i det.

Kærlig Hilsen
Helle Øbo

 

VI HAR GIVET ORDET TIL VORES BRUGERE

I forbindelse med vores 75 års jubilæum, har vi sammen med elever fra Projektakademiet i KBH+ lavet en lydinstallation, hvor vi giver ordet til de mennesker, der bruger AskovFondens tilbud. Mennesker som vi betragter som de virkelige eksperter. Dem der – på egen krop og sjæl – har oplevet, hvad det vil sige, at være udenfor og kæmpe sig tilbage til livets mange muligheder.

Det her er historierne som aldrig bliver fortalt. Historier som gør os klogere på, hvad der virker, hvorfor det virker og hvad der skal til, for at vi fremover kan blive endnu bedre til at skabe de bedste vilkår for endnu flere mennesker.

De mennesker I møder her, har om nogen taget ansvar og ejerskab, og måske er det dét, vi skal lære af historierne. At det altid kan lade sig gøre at skabe forandringer, så længe håbet, viljen og troen er til stede. Du kan høre historierne her, de varer tilsammen 14 minutter.

 

FORDI ALLE VINDER NÅR INGEN TABER