Hvad er MIR skolerne og hvilke tilbud har vi der?

Børn med komplekse udfordringer kræver fleksible løsninger, det ved vi og derfor har AskovFonden  MIR skolerne, hvor børn, der har svært ved at være i den almindelige folkeskole kan søge om at blive flyttet til.

Alle elver på MIR skolerne er henvist af deres hjemkommune. Det vil sige, at alle parter: hjemkommunen, eleven selv, forældrerne og MIR har vurderet, at MIR er et relevant undervisnings- og behandlingstilbud. Elevens hjemkommune træffer den endelige beslutning om optagelse.

Du kan se vores ydelseskatalog her:

Hvis du vil høre mere om MIR skolerne og vores tilbud, er du velkommen til at kontakte skoledirektør Lise Ammitzbøll på mail: lise.ammitzboell@skolenmir.dk