Hvad skal vi være særligt opmærksomme på med anbragte unge?

Fakta om KBH+

KBH+ er et hus for unge, både dem der står på kanten af samfundet og dem, der allerede har fundet en plads. Vi danner sammen rammen for fællesskaber, hvor det er en værdi at være forskellige, fordi vi skal inspireres af nogen, der ikke ligner os selv. I KBH+ findes et kulturmiljø, hvor fællesskab og aktiv ungdomsdeltagelse sætter rammen for de unges udvikling. KBH+ ligger på Østerbro i København.

3 skarpe til Malan Hentze, Socialrådgiver i KBH+

Hvad skal vi være opmærksomme på med anbragte unge?

Alle mennesker har brug for relationer, trygge, stabile relationer, der bygger på omsorg, respekt og tillid. Fælles for de unge, der har været anbragt og som kommer hos os er, at de har skullet forholde sig til nye relationer hele tiden. De er psykisk sårbare og de har ofte været udsat for vold af plejeforældre, kærester eller på anbringelsesstedet.

De unge har generelt mange skoleskift bag sig, og derfor bliver de aldrig færdige med noget, og det fremmer ikke ens selvværd. De ved ikke, hvad der er normalt, og hvad der ikke er. De stoler ikke på sig selv og kender sjældent deres egne grænser. Når man ikke ved, hvor ens egne grænser går, så bliver det svært at få andre til at respektere sine grænser, og derfor bliver de overskredet igen og igen.

De har en stor mistillid til systemet og myndighederne, og det tager tid at få dem til at være ærlige, sårbare og klar til at modtage hjælp. Nogle af de unge har PTSD, men de får ikke hjælp for det, for de fortæller det ikke til nogen.

Hvad kunne vi gøre bedre for den målgruppe?

Særligt tidligere anbragte unge har brug for en stabil relation til et menneske, som vil dem, og som de selv har valgt. En slags social vicevært kan man sige. En som vil dem, også når de er umulige, og kan afkræfte deres mistillid. De har brug for adgang til et menneske, der vil dem. En stabil relation. En der ser det gode i dem, og som tør tale om det rod, de er i. Man skal ikke være berøringsangst.

Det kunne være fantastisk, hvis systemet omkring anbragte unge var ligesom når man adopterer et barn, så har man dem altså minimum indtil de er 18, man skifter dem ikke bare ud, fordi det bliver besværligt, for det bliver det med alle mennesker.

Hvordan hjælper vi dem i KBH+?

Først og fremmest handler det om, at vi er der for dem. Vi står til rådighed, når de har behovet og ikke kun mellem 8 – 16. Man er nødt til at være fleksibel.

Hjælpe dem med det basale. Tillidsopbyggelse, netværk og så videre i uddannelse eller arbejde. De skal vide, at døren er åben, og de har adgang til et menneske, der vil dem. Og støtte dem i at få kontakt til f.eks. De anbragtes Vilkår, som kan hjælpe dem yderligere.

De har ofte ingen opsparing, ikke noget på cv’et de kan bruge og de er ikke skrevet op til en bolig. Vi kan ikke lave om på den historie, men vi kan hjælpe dem til at se deres eget potentiale og se en fremtid med valg og muligheder. Det sker ikke på 12 uger, men når de kommer i KBH+, så hjælper vi dem med værktøjerne til at skabe en ny fortælling om dem selv, som ofte inkluderer uddannelse og arbejde.