Internationalt - AskovFonden

AskovFonden arbejder internationalt
Sammen kan vi skabe en mere socialt bæredygtig verden

AskovFonden arbejder internationalt
Sammen kan vi skabe en mere socialt bæredygtig verden

AskovFonden arbejder internationalt
Sammen kan vi skabe en mere socialt bæredygtig verden

AskovFonden arbejder internationalt

Sammen kan vi skabe en mere socialt bæredygtig verden

AskovFonden er med til at skabe en mere socialt bæredygtig verden. Det er ikke noget, vi kan gøre alene. Det skal vi heller ikke, for der er organisationer, der ligner os, rundt omkring i verden.

Fælles for alle organisationer er, at det er ildsjæle, der hver dag er hands-on med sociale udfordringer, er praksisnære og gør en forskel, for de mest udsatte.

AskovFonden er en del af det netværk, der hedder International Federation of Settlements and Neighborhood Centre, også kaldet IFS.

IFS er en global bevægelse bestående af mere end 11.000 medlemsforeninger, fra flere end 30 lande.
IFS arbejder for at bygge bro mellem medlemsorganisationerne, inspirere, støtte op omkring deling af best practice, samt løfte de udfordringer de mest udsatte i samfundet oplever.

Gennem vidensdeling og netværkssamarbejde på tværs af landegrænser, er vi med til at gøre en reel forskel, og skabe bedre social retfærdighed i verden.

Interview med Professor in Social Works Bobbi Nassar

Interview med CEO, Jakob Riis Settlement Chris Hanway

Udviklingsdirektør Annika Svensson om samarbejdet med IFS

AskovFonden har mandat i FN

FN bidrager til at løse internationale konflikter, og formulere politikker, der har betydning for alle mennesker.

AskovFonden er IFS’ europæiske repræsentant i FN, hvilket betyder, at vi aktivt kan deltage i FN’s arbejde. Vi kan være med til at sikre, at de mest sårbare stemmer bæres ind i FN’s arena – både i New York og Geneve.

Vores stemme tæller, og vi kan påvirke rådets arbejde

For Danmark betyder dette, at vi kan bidrage til at påvirke den internationale dagsorden. AskovFonden kan bære ekspertanalyser, med direkte erfaringer fra praksis, ind i hjertet af FN, og øge bevidstheden om relevante sociale udfordringer .

IFS har rådgivende status i FN i ECOSOC som er De Forenede Nationers Økonomiske og Sociale Råd, og været aktiv i FN siden 1930. IFS har den højeste status, som FN tildeler NGO’er.

FN’s verdensmål blev i 2015 vedtaget af 193 lande. Til sammen udgør de 17 verdensmål en fælles plan for, hvordan verden skal se ud i 2030

Verdensmålene har et gennemgående princip om, at ”ingen skal efterlades tilbage”. Konkret betyder det, at vi i alle sammenhænge prioriterer de mest udsatte først.

AskovFonden arbejder for, at Danmark opnår de udvalgte mål frem mod 2030. Vi udvikler sociale løsninger, der skaber inklusion af udsatte i samfundet, og er dybt optagede af at udsatte i Danmark får et værdigt liv, hvor de får den rette hjælp, på det rette tidspunkt. Du kan finde mere information om verdensmålene på FN’s officielle side.  Her kan du læse om alle 17 verdensmål og 169 delmål.