Interview med Helle Øbo om potentialet i Sociale Investeringer

Interview med Helle Øbo til Merkur Banks magasin Pengevirke om potentialet i Sociale Investeringer

Umiddelbart kan man tænke, at sociale indsatser og forretningsmodeller ikke er forenelige størrelser. Men overalt udvikles nye modeller for, hvordan samfundsgavnlige formål kan løses gennem nye, innovative sociale forretningskoncepter. Den sammentænkning på tværs af sektorer rummer store potentialer for nye måder at løse presserende samfundsudfordrin­ger på.

Sociale Investeringer går grundlæggende ud på, at investorer kan investere i – og tjene penge på – de mest udsatte befolkningsgrupper i samfundet. Det kan for eksempel være unge hjemløse, angstramte ledige eller voldsramte familier. Det kan næsten ikke lyde mere udansk. Men ikke desto mindre er det et tiltag, som skal være med til at sikre fremtiden for den danske velfærdsmodel, lyder det fra Helle Øbo.

“Jeg har selv været meget kritisk overfor at skulle lukke private investorer ind på den her måde, men jeg er også pragmatisk indstillet,” siger Helle Øbo, da Merkurs udsendte møder hende på hendes kontor i hjertet af Nørrebro, og fortsætter:
“Der er i dag 55.000 børn og unge i Danmark, som er i fare for at havne uden for arbejdsmarkedet og uden for samfundet, hvis ikke vi som samfund bliver bedre til at sætte ind med den sociale indsats, før skaden er sket.”
De 55.000 unge mennesker kan ifølge AskovFondens direktør blive hjulpet bedre, hvis nogle af de store pengetanke, som findes i det danske samfund, bliver aktiveret, så den sociale indsats kan gå fra at være reaktiv til proaktiv.

Læs hele artiklen her

AskovFonden afholdt sammen med Den Sociale Kapitalfond, Kammeradvokaten, Ernst&Young, Nordic Development Corporation og Skandia torsdag den 24. maj en international konference om Sociale Investeringer. Blandt de tilmeldte var parter både fra staten, kommunerne, regionerne, fondene, kulturinstitutioner, NGO’er, investorer, private og offentlige aktører. Alle vigtige dele af det økosystem, der skal være tilstede for at kunne lave de første Sociale Investeringer i Danmark.

Dagens tætpakkede program bød på inspirerende indspark og oplæg fra Minister for Offentlig Innovation Sophie Løhde og nogle af de førende eksperter på området fra Storbritannien, USA, Sverige, Luxembourg og Finland samt indblik i konkrete sociale cases, der med fordel kunne drage gavn af økonomisk nytænkning for at kunne hjælpe flere, hurtigere og bedre.

Læs mere om Sociale Investeringer her