JOB: Dialog mod Vold søger psykolog til arbejdet med voldsramte familier

Dialog mod Vold søger psykolog til vores afdeling i København.

Dialog mod Vold er et behandlings- og kompetencecenter specialiseret i behandling af vold i nære relationer. Dialog mod Vold er landsdækkende og består af tre afdelinger, København, Odense og Aarhus, med i alt 17 psykologer, administrative- og vidensmedarbejdere samt studenter og praktikanter.

Dialog mod Vold tilbyder terapeutisk behandling til hele den voldsramte familie. Dvs. til personer der udøver vold i nære relationer samt til deres partnere og børn. Vi tilbyder individuelle og gruppeterapeutiske forløb, par- og familiesamtaler samt børnebehandling. På baggrund af en indledende udredning udarbejdes en behandlingsplan tilpasset de individuelle behov hos hhv. udøver, børn og udsat partner. Behandlingen til voksne har særligt fokus på volden, mentalisering, traumer og tilknytning. I behandlingstilbuddet til børn er udgangspunktet narrativ terapi med traumefokus. Vi har en evidensbaseret praksis, hvor vi løbende dokumenterer og måler effekten af vores arbejde og inddrager klienterne direkte heri.

Som psykolog i Dialog mod Vold får du mulighed for at varetage selvstændige opgaver og lange behandlingsforløb. Du løfter faglige udfordringer i et tæt samarbejde med dine kolleger. I stillingen indgår arbejde ude-af-huset, da vi har samarbejdsaftaler med bl.a. Kriminalforsorgen og kommuner omkring behandling og undervisning.

Arbejdsopgaver

 • Behandlingsforløb inkl. udredning til både børn og voksne
 • Interne behandlermøder
 • Samarbejdsmøder med eksterne samarbejdspartnere
 • Supervision af yngre kolleger
 • Undervisnings- og udviklingsopgaver

Dialog mod Vold tilbyder

 • Et meningsfyldt og alsidigt job med spændende udfordringer
 • Et stimulerende arbejdsmiljø præget af høj faglighed, stort engagement og godt kollegaskab
 • Supervision, målrettet kompetenceudvikling og udviklingsdage på tværs af DMV afdelingerne
 • En udviklingsorienteret og agendasættende organisation
 • At være en del af AskovFonden, der udvikler løsninger på samfundets aktuelle sociale problemer

Vi forventer at du er

 • Psykolog med flere års behandlingserfaring, gerne specialistniveau
 • Erfaren i arbejdet med familier og børn
 • Klar på at arbejde efter vores behandlingsmodel
 • Initiativrig, ansvarlig og samarbejdsorienteret
 • Selvstændig og besidder robusthed til at være sammen med mennesker, der lever med vold
 • Nysgerrig på og villig til at arbejde i et felt præget af dilemmaer, hvor den enkle løsning ikke altid er lige for
 • Har kørekort

Ansættelsesvilkår 
Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat pr. 1. august 2018.

Samtaler forventes afholdt i uge 22-23. Vi indhenter efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse. Herudover indhentes børneattest.

Ansøgningsfrist: 16. maj 2018

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Liselotte Pedersen, mobil: 30 73 73 84, mail: liselotte.pedersen@dialogmodvold.dk

Ansøgning, CV og relevante beviser uploades i én samlet pdf.

Søg stillingen her

Læs mere om os på dialogmodvold.dk

Dialog mod Vold er en del af AskovFonden, der er en non-profit NGO med 70 års erfaring i at skabe sociale velfærdsløsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. Vores vision er at give mennesker styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for eget liv og det samfund, de er en del af.