JOB: Dialog mod Vold søger psykologer til arbejdet med voldsramte familier

Dialog mod Vold søger to psykologer til henholdsvis vores afdeling i Odense og Aarhus

AskovFondens afdeling Dialog mod Vold er et behandlings- og kompetencecenter specialiseret i behandling af vold i nære relationer. Dialog mod Vold er landsdækkende og består af tre afdelinger, København, Odense og Aarhus, med i alt 17 psykologer, administrations- og vidensmedarbejdere, samt studenter og praktikanter.

Dialog mod Vold tilbyder psykologbehandling til hele den voldsramte familie. Det vil sige til personer, der udøver vold i nære relationer, samt til udsatte partnere og børn. Vi tilbyder individuelle og gruppeterapeutiske forløb, par- og familiesamtaler samt børnebehandling. Behandlingen til voksne har særligt fokus på volden og dens følgevirkninger, ansvar, mentalisering og affekturegulering. I behandlingstilbuddet til børn er udgangspunktet narrativ terapi. Vi har en evidensbaseret praksis, hvor vi løbende dokumenterer og måler effekten af vores arbejde og inddrager klienterne direkte heri. Læs mere om vores behandling på http://dialogmodvold.dk.

Som psykolog i Dialog mod Vold får du mulighed for at varetage selvstændige opgaver og lange behandlingsforløb. Du løfter faglige udfordringer i et tæt samarbejde med dine kolleger. I stillingen indgår arbejde ude af huset, da vi har samarbejdsaftaler med bl.a. Kriminalforsorgen og kommuner omkring behandling og undervisning.

Arbejdsopgaver

– Behandlingsforløb inkl. udredning til voksne og børn

– Interne behandlermøder

– Samarbejdsmøder med eksterne samarbejdspartnere

– Evt. undervisnings- og udviklingsopgaver

– Evt. supervision af yngre kolleger

Dialog mod Vold tilbyder

– Et meningsfyldt og alsidigt job med spændende udfordringer

– Et stimulerende arbejdsmiljø præget af faglighed, engagement og godt kollegaskab

– Supervision, målrettet kompetenceudvikling og udviklingsdage på tværs af DMV afdelingerne

– En udviklingsorienteret og agendasættende organisation

– At være en del af AskovFonden, der udvikler løsninger på samfundets aktuelle sociale problemer

Vi forventer at du er

– Psykolog med behandlingserfaring, gerne autoriseret

– Erfaren i arbejdet med familier og børn

– Klar på at arbejde efter vores behandlingsmodel

– Initiativrig, ansvarlig og samarbejdsorienteret

– Selvstændig og parat til at arbejde med mennesker, der udøver og/eller er udsat for vold

– Nysgerrig på og villig til at arbejde i et felt præget af dilemmaer, hvor den enkle løsning ikke altid er lige for

Ansættelsesvilkår

Stillingerne er på 37 timer ugentligt og ønskes besat pr. 1. maj 2019.

Ansøgningsfrist: 19. marts 2019 kl. 12.00

Samtaler forventes afholdt 22. og 25. marts 2019. Vi indhenter efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse. Herudover indhentes børneattest.

Ved spørgsmål til stillingen i Odense, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Liselotte Pedersen: 30737384 / liselotte.pedersen@dialogmodvold.dk

Ved spørgsmål til stillingen i Aarhus, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Anne Lippert: 51369502 / anne.lippert@dialogmodvold.dk

Ansøgning, CV og relevante beviser uploades i én samlet pdf via anbefaljob.dk 

Læs mere om os på http://dialogmodvold.dk

Dialog mod Vold er en del af AskovFonden, der er en non-profit NGO med 70 års erfaring i at skabe sociale velfærdsløsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. Vores vision er at give mennesker styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for eget liv og det samfund, de er en del af.