Vi søger direktør til AskovFondens Socialpsykiatri med start 1. september 2024

 

AskovFondens Socialpsykiatri (ASPA) støtter mennesker, der lever med psykiske udfordringer. Vi har åbent 365 dage om året og tilbyder dag- og aftenaktiviteter på vores to lokationer på Nørrebro. Der kommer 700 unikke brugere i ASPA om året i alderen 18-99 år.

Gennem meningsfulde aktiviteter hjælper vi mennesker ud af ensomhed, isolation og psykisk mistrivsel. Vi arbejder relationelt og skaber helhedsorienterede sociale indsatser, som gruppe- og individuelle forløb, strukturerede fællesskaber og åbent socialt samvær. Altid med fokus på det enkelte menneskes behov, beskæftigelse og uddannelse.

Vi tror på, at vi skal vide, hvad vi gør, hvorfor, hvordan og med hvilken effekt. Det betyder i praksis, at vi hver dag er optaget af, hvilken værdi vi skaber for brugerne.

 

Vi tilbyder:

En spændende stilling med engagerede medarbejdere.

Du vil blive en del af AskovFondens ledelsesgruppe, der generøst deler ud af både det, der virker, og det, der er svært.

I AskovFonden har vi fokus på kommunikation og viden, og har dygtige mennesker ansat, til at støtte alle AskovFondens afdelinger, også ASPA.

Vi tilbyder at give dig et afsæt for at få din stemme gjort tydelig i debatten om fremtidens psykiatri, fordi vi gerne vil være med til at skabe fremtidens velfærd.

 

Vi forventer at du:

  • Har solid ledelsesmæssig erfaring fra tidligere jobs
  • Har kendskab og erfaring med at arbejde med politisk varetagelse og kan færdes i det politiske miljø
  • Har erfaring med formidling både mundtligt og skriftligt
  • Kan skabe netværk og forståelse for arbejdet i socialpsykiatrien samt etablere partnerskaber
  • Kan navigere i budgetter og projektøkonomier samt træffe beslutninger ud fra omskiftelige og komplekse rammer
  • Kan håndtere kompleksitet og flere projekter på en gang
  • Kan være med til at sætte dagsordenen omkring velfærd for nogle af de mest udsatte i vores samfund, samt ensomhed og mistrivsel – både på det politiske niveau og det operationelle plan
  • Er iderig, tror på muligheder og kan lave projektansøgninger og få projekter i hus
  • Er anerkendende – ikke bare fordi det er tidens buzzword, men fordi det skaber den bedste grobund for en arbejdsplads fyldt med engagerede medarbejdere
  • Din baggrund er sandsynligvis akademisk eller relevant for stillingen

 

Dit arbejdssted vil være i København. Der er ca. 20 medarbejdere ansat i ASPA, fordelt på to lokationer. Karakteristisk for alle medarbejderne er, at de er fagligt dygtige, relationelt stærke og brænder for at gøre en forskel for mennesker, der er udsatte.

ASPA er primært finansieret via to driftsoverenskomster med Københavns Kommune. Derudover har vi mindre projekter, som er pulje- og fondsfinansieret.

ASPA er en del af AskovFonden, som er en non profit NGO, der har mere end 80 års erfaring med at arbejde med mennesker, der er socialt udsatte. Vi arbejder relationelt med det mål at dem, der kommer til os, får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af.

Som direktør i ASPA indgår du i AskovFondens ledergruppe. Derudover har vi en administration, en kommunikationsafdeling samt et videnscenter, der supporterer driften og udviklingen af alle AskovFondens fem indsatser.

Tiltrædelse 1. september 2024.

 

Ansøgningsfrist 13. maj 2024 og første samtaler forventes afholdt den 30. maj.

Løn- og ansættelsesvilkår er med udgangspunkt i en lønramme samt personlige kvalifikationer.

Der indhentes børneattest samt reference fra tidligere arbejdssteder.

Ønsker du yderligere information om stillingen kontakt AskovFondens adm. direktør Helle Øbo på mail: hoep@askovfonden.dk

 

Søg stillingen her

Se mere om ASPA her