JOB: Engelsklærer med kendskab til specialområdet. Med start 1/4/20

Har du lyst til at gøre en forskel for sårbare børn og unge med forskellige diagnostiske udfordringer? Er du vedholdende, engageret og rolig, og brænder du for børn og unge, som har brug for ekstra omsorg, tålmodighed og opmærksomhed? Så har vi et job til dig!

Mir Skolerne søger en engelsklærer, der i hverdagen kan være med til at skabe de bedste udviklingsmuligheder for vores børn. Det specialpædagogiske arbejde optager os meget og det er derfor vigtigt, at du er drevet af en gejst for både specialundervisning og det specialpædagogiske arbejde.

HVORDAN GØR VI:

Mir Skolerne tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer og særlige styrker. Det er målet at give eleverne de bedste muligheder for faglig læring, personlig udvikling og trivsel, og træning til det samfund, som de er en del af. Uddannelse, menneskeligt nærvær, fællesskab og oplevelser danner rammerne for en sund faglig, personlig og relationel udvikling hos den enkelte elev.

HVEM ER VI:

Vi er et højtspecialiseret dagbehandlingstilbud, der brænder for at skabe de bedste rammer for vores elever.

Vi sætter det højt at medvirke til at eleverne udvikler sig både personligt, socialt og fagligt. Vi arbejder i et tæt fællesskab med eleverne og forældrene for at give dem ejerskab og tillid til at de kan lære og mestre de nødvendige strategier. Eleverne på skolen har typisk diagnoser indenfor ASF med psykiatriske overbygninger. Mange af vores elever er sårbare med angstproblematikker og skolevægring. Alle eleverne er normalt begavede.

Vi har fokus på medarbejdernes faglige udvikling, og arbejder ud fra det enkelte barns/unges behov med både systemisk-narrative, kognitive, kommunikative og strukturerede tilgange som ankerpunkter. Vores behandlingstilgang tager udgangspunkt i TEACCH og med afsæt i det enkelte barn tilrettelægges hverdagen med en høj grad af forudsigelighed, genkendelighed og visuelle støttesystemer.


Arbejdsadressen er Ledøje Bygade 23, 2765 Smørum. Arbejde på Mir Skolernes anden adresser i Lyngby kan også forekomme.

VI FORVENTER AT DU:

 • på en konfliktreducerende måde kan fastholde en struktur og behandlingslinje – selvom den vil blive udfordret
 • er udholdende og fysisk/psykisk robust
 • er tydelig og har et tydeligt kropssprog
 • kan arbejde efter en fast struktur
 • er initiativrig og har humor og optimisme
 • kan arbejde selvstændigt og vedholdende i et ofte krævende og oppositionelt miljø
 • har bred erfaring med at arbejde med sårbare børn og unge
 • er nysgerrig, og ser muligheder frem for begrænsninger
 • kan skabe en tillidsvækkende relation til børn og unge
 • trives i teamsamarbejdet og i det kollegiale fællesskab
 • Har kendskab til ASF, ADHD og TEACCH
 • Har solid erfaring med udarbejdelse af skriftlig dokumentation.
 • Har engelsk som linjefag og kan føre udskolingselever til eksamen
 • Kørekort er en fordel

VI TILBYDER DIG:

 • en tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med undervisning og behandling af børn og unge
 • stort ansvar og medindflydelse
 • meningsfyldt arbejde
 • faglige og menneskelige udfordringer
 • dygtige sparringspartnere, og en kultur med engagerede kollegaer

Lønnen følger gældende overenskomster. 

Ansøgningsfrist: 15. februar 2020 Kl. 12:00

Søg stillingen her

Vi holder løbende samtaler.

For spørgsmål kontakt venligst skolefaglig leder Ann-Sofie Puggaard på telefon 30738580

FAKTA OM ASKOVFONDEN:

AskovFonden er en non-profit NGO med mere end 75 års erfaring i at skabe sociale velfærdsløsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark.

Læs mere om Mir skolerne