JOB: KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER MED ADMINISTRATIVE EVNER

Askovhus søger en dygtig og engageret kommunikationsmedarbejder, som har lyst til og erfaring med at arbejde målrettet med kommunikation både internt og eksternt. Udover kommunikationsarbejdet indebærer stillingen en række administrative opgaver.

Askovhus er AskovFondens tilbud til unge med spiseforstyrrelser. Askovhus indeholder bl.a. botilbud, dagtilbud og ambulant terapi.

Som kommunikationsmedarbejder vil du have et tæt samarbejde med behandlingssteder, virksomheder og offentlige institutioner. Du vil således både have berøringsflade med samarbejdspartnere, interessenter inden for det sociale område og arbejde tæt sammen med Askovhus’ ledelse og AskovFondens sekretariat.

askovhus 1

Stillingens hovedopgaver er:

 • Løbende udvikling af kommunikationsstrategi
 • Udarbejdelse af informationsmaterialer, fx indhold til web, sociale medier og tryksager
 • Redigering og kvalitetssikring af interne dokumenter
 • Pressekontakt og tilrettelæggelse af presseindsats
 • Projektbeskrivelser, fondsansøgninger og tilrettelæggelse af udvalgte projekter
 • Organisering af sociale events, workshops mv.
 • Kontakt med eksterne samarbejdspartnere i relation til kommunikation
 • Administrative ad hoc-opgaver som økonomiafregning og referatskrivning på diverse møder

VI FORVENTER AT DU:

 • Har høj faglighed og er ambitiøs
 • Besidder stor selvstændighed, engagement og vilje til at tage ansvar og handle
 • Er god til at strukturere og systematisere
 • Har en videregående uddannelse, fx cand.comm.
 • Fagligt kendskab til det sociale område er en fordel, men ikke et krav
 • Trives med åbenhed og tværfagligt samarbejde

Askovhus er en organisation i rivende udvikling, hvilket stiller krav til dig som medarbejder. Samtidig er vi en lille og uformel arbejdsplads, hvor der er plads til grin og godt kollegaskab.

VI TILBYDER DIG:

Stillingen indeholder store muligheder for at definere og udvikle dit arbejdsområde. Du får mulighed for at medvirke i udvikling og implementering af Askovhus’ kommunikations- og PR-strategi.

Herudover tilbyder vi dig:

 • Stort ansvar og medindflydelse
 • Meningsfyldt arbejde
 • Dygtige sparringspartnere
 • En kultur med engagerede kollegaer
 • At være en del af NGO’en AskovFonden

Ansøgningsfrist er den 22. februar 2016

Ansøgning sendes til maja.solvstrom@askovhus.dk. Al henvendelse om stillingerne bedes rettet direkte til direktør Line K. Sidenius på lks@askovhus.dk eller på 35 30 17 45. Samtaler afholdes i uge 8.

Læs mere på askovhus.dk eller følg os på facebook.com/askovhus og linkedin.com/company/askovhus.

AskovFonden er en NGO med over 70 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. I AskovFondens seks afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark og tilbyder hjælp og støtte til mere end 2000 mennesker hvert år.