JOB: Mir skolerne søger lærere, pædagog og psykolog

Er du vores nye kollega?

Grundet øget børnetilgang søger vi nye medarbejdere, som i hverdagen kan være med til at skabe de bedste udviklingsmuligheder for vores børn. Det special-pædagogiske arbejde optager os meget, og det er derfor vigtigt, at du har et kendskab til arbejdet med børn inden for autismeområdet og TEACCH.

Vi skal bruge to faglærere; en matematiklærer (gerne med fysik/kemi som linjefag), en dansklærer (gerne med engelsk som linjefag), en pædagog og en psykolog med kendskab til børn med autisme, ADHD og socio-emotionelle udfordringer.

Læs mere om og ansøg stillingen som psykolog her

Læs mere om stillingerne som lærer og pædagog her

 

HVEM ER VI?

Vi er et højtspecialiseret dagbehandlingstilbud, der brænder for at skabe de bedste rammer for vores elever. Vores elever har ofte været meget igennem inden de starter hos os. Derfor er der brug for, at vi gennem de relationelle tilknytninger, skaber en tryghed og tillid til at vi kan hjælpe den enkelte. Tilliden og trygheden understøtter elevernes udvikling og muliggør at selvværdet og selvtilliden langsomt blomstrer.

Vi gør en ære i at udvikle børnene både personligt, socialt og fagligt. Vi arbejder i et tæt fællesskab med børnene for at give dem ejerskab og tillid til at de kan lære og mestre de nødvendige strategier. Eleverne på skolen har typisk diagnoser indenfor ASF med psykiatriske overbygninger. Mange af vores elever er sårbare med angstproblematikker og skolevægring.

Alle eleverne er normalt begavede.

Du kan læse mere om Mir skolerne her