JOB: Psykolog med kendskab til autisme, ADHD mm.

Højtspecialiseret dagbehandlingstilbud søger psykolog med kendskab til børn med autisme, ADHD og andre komplekse problemstillinger

Har du lyst til at gøre en forskel for udsatte og sårbare børn og unge inden for autismespektret? Så har vi et job til dig!

Vi søger en autoriseret psykolog, gerne specialist, der kan understøtte vores nuværende behandlingsarbejde og som kan bidrage med:

 • Bidrage med og støtte de pædagogiske behandlingstilgange.
 • Understøtte at det faglige indhold i elev- og udviklingsplaner er højt og fagligt kvalificeret
 • Deltage i teammøder, behandlingsmøder, forældremøder og revisitationer, samt i øvrige centrale møder vedrørende behandlingsarbejdet
 • Vejlede og sparre med lærere og pædagoger således, at behandling og undervisning sker på et teoretisk, fagligt funderet grundlag. Evt. samtaleforløb med elever.
 • Samarbejde med PPR, psykiatrien og øvrige relevante samarbejdspartnere. Herunder gennemgang af sagsakter.

HVORDAN GØR VI:
Mir Skolerne tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer og særlige styrker. Det er målet at give eleverne de bedste muligheder for faglig læring, personlig udvikling og trivsel, og træning til det samfund, som de er en del af. Uddannelse, menneskeligt nærvær, fællesskab og oplevelser danner rammerne for en sund faglig, personlig og relationel udvikling hos den enkelte elev.

HVEM ER VI:
Vi er et højtspecialiseret dagbehandlingstilbud, der brænder for at skabe de bedste rammer for vores elever.

Vi sætter det højt at medvirke til at eleverne udvikler sig både personligt, socialt og fagligt. Vi arbejder i et tæt fællesskab med eleverne og forældrene for at give dem ejerskab og tillid til at de kan lære og mestre de nødvendige strategier. Eleverne på skolen har typisk diagnoser indenfor ASF med psykiatriske overbygninger. Mange af vores elever er sårbare med angstproblematikker og skolevægring. Alle eleverne er normalt begavede.

Vi har fokus på medarbejdernes faglige udvikling, og arbejder ud fra det enkelte barns/unges behov med både systemisk-narrative, kognitive, kommunikative og strukturerede tilgange som ankerpunkter. Vores behandlingstilgang tager udgangspunkt i TEACCH og med afsæt i det enkelte barn tilrettelægges hverdagen med en høj grad af forudsigelighed, genkendelighed og visuelle støttesystemer.

Lønnen følger gældende overenskomster. Arbejdsadressen er på begge Mir Skolernes adresser i Lyngby og Ledøje.

VI FORVENTER AT DU:

 • Har erfaring med de i stillingsannoncen nævnte kvalifikationer og opgaver. Evt. fra PPR eller børne/unge psykiatrien med lignende målruppe.
 • er tydelig, udholdende og fysisk/psykisk robust
 • er initiativrig og har humor og optimisme
 • kan arbejde selvstændigt og vedholdende i et ofte krævende og oppositionelt miljø
 • er nysgerrig, og ser muligheder frem for begrænsninger
 • kan skabe en tillidsvækkende relation til forældre, personale, børn og unge
 • Har kendskab til ASF, ADHD, TEACCH og andre komplekse problemstillinger.
 • Kan vejlede praksisnært inden for det specialpædagogiske felt og i metoder der kan anvendes inden for specialundervisning.

VI TILBYDER DIG:

 • en tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med undervisning og behandling af børn og unge
 • stort ansvar og medindflydelse i et meningsfyldt arbejde
 • faglige og menneskelige udfordringer
 • dygtige sparringspartnere, og en kultur med engagerede og yderst kompetente kollegaer
 • Supervision

Ansøgningsfrist er d.1 juni 2018 kl 12:00.

Der afholdes samtaler i uge 25.

Stillingen ønskes besat pr. 1 aug.2018

For spørgsmål kontakt venligst skolefaglig leder Ann-Sofie Puggaard på telefon 30738580.

Læs mere på skolenmir.dk.

 

Ansøg her