Kære læser af AskovFondens nye hjemmeside

Vi er stolte af og meget glade for, at vi endelig kan præsentere jer for vores nye site.
Sitet vil – udover at præsentere vores sociale indsatser – også være aktuelt med blog indlæg, nyheder og aktuelle arrangementer.

AskovFonden har igennem 70 år været proaktiv i forhold til at skabe sociale løsninger. Vi gjorde det i 1943, hvor vi etablerede de første mødregrupper. Vi gjorde det i 2001, hvor vi – som en del af regeringens handlingsplan – startede det første behandlingscenter for dem, der udøver vold i familien. Og vi gør det i dag og i morgen! Nogle gange kontroversielt, andre gange bare fordi vi så behovet, før det etablerede system, men altid fordi vi ser mening i, at få mennesker til at føle sig værdifulde, så de kan tage ansvar og ejerskab for deres eget liv. Og vi mener værdifulde, hvad enten der er tale om psykisk sårbare, voldsramte familier, børnene i vores specialskoler, pigerne med spiseforstyrrelser, børnene i vores vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, de unge som umiddelbart falder udenfor systemet eller andre socialt udsatte.

I vores blog vil vi udfordre den socialpolitiske dagsorden, komme med skæve input til sociale indsatser og vigtigst af alt give stemme til de mennesker, som vi møder hver dag i vores arbejde.

Vi håber, at du vil følge med og med tiden komme med dine input og holdninger.

Fordi alle vinder, når ingen taber.

Kærligst Helle Øbo