KBH+: Projektakademiet siger tak for et fantastisk år!

godtnytaar

”At vove er at miste fodfæstet for en stund, ikke at vove er at miste sig selv.”

2015 har i den grad været et år, hvor der er blevet vovet på AskovFondens Projektakademi. Over 40 unge har i 2015 arbejdet på projekter, events, filmproduktioner mv. under Projektakademiet. Der er blevet tænkt tanker, udviklet idéer, afprøvet grænser med kreativitet, prøvet nye metoder, fejlet og prøvet igen, grint, grædt og fejret successer. Med kulturen som platform og værktøj har unge kulturelle entreprenører eksperimenteret med og skabt møder, dialog, nye oplevelser og interaktion på tværs af mennesker på Nørrebro og i København.

2015 er blevet til et år med projekter og events både med gamle og nye samarbejdspartnere; heriblandt Dansk Arkitektur Center, Rabarberbladet i Rauntzausgade, Lersøgrøftens Integrationshaver, 48 TIMER, Københavnerteamet, De 4 Årstider og Nørrebro Lokaludvalg.

Et par nedslagspunkter fra året der gik:

I foråret 2015 bidrog vi til Dansk Arkitektur Centers udstilling ”Fællesskabet din by”, en udstilling om demokrati og borgerengagement i byen. Projektakademiet bidrog, fordi vi er et projekt, der netop arbejder på at skabe fællesskaber i byen, og vi bidrog ved aktivt at skabe en levende del til udstillingen på Nørrebro i en af udstillingsdagene. Her eksperimenterede en gruppe unge kulturskabere med, hvordan man kan bevidstliggøre byens borgere om, at de er medskabere af byen. Det gjorde de ved at inspirere til medbyg, ombyg og nybyg i Nørrebro Parken en dejlig forårs dag.

Som en ny ting i KBH+, har vi arbejdet samskabende med 3 organisationer: Pigegruppen/Vilde Liv, Københavnerteamet og De 4 Årstider. Det er en del af en større samskabelsesaftale AskovFonden har indgået med Center for Forebyggelse og Rådgivning, der sigter på at skabe nye inklusionsmetoder for unge. Ud af det er blandt andet blevet født et projekt, hvor det er de unge, der taler. Siden sommeren har omkring 15 meget forskellige unge mødtes om den fællesnævner, at de alle er unge i København. De har delt holdninger, erfaringer og perspektiver på livet som ung i København, og som et resultat af deres møder har de udviklet 3 produkter: en film om fordomme blandt unge, en film om bolig og økonomi og en flyer om udsatte unges rettigheder.

En af de ting, som vi særligt glæder os til at arbejde videre med i 2016, er et projekt skabt af tre aspirerende projektledere på Projektakademiet under overskriften ”Ungekultur; hvad rager det os?”. Tanken bag projektet er at sætte fokus på, hvilken værdi al den ungedrevne kultur har ikke bare for de unge som skaber det, men for samfundet omkring os. Det er født ud af en observation hos de unge om, at mange kulturskabere ikke altid er dygtige nok til at se eller formidle det større formål med de kulturprojekter, som de skaber. Projektakademiet er som altid optaget af at inspirere til ungedrevne kulturprojekter, der gør en forskel, og det vil vi glæde os at sætte endnu mere fokus på det i 2016.

Vi takker for et fantastisk år og håber, at I er lige så spændte som os på, hvad 2016 har at byde på!