Kender du AskovFonden og vores afdelinger?

AskovFonden er en NGO, der udvikler løsninger på samfundets sociale problemer. Hvis vi skal sige hvad vi laver helt kort, så kan man sige at vores indsatser og løsninger bygger relationer til udsatte borgere i Danmark så de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af.

I vores fem afdelinger tilbyder vi hjælp og støtte til over 2.000 mennesker hvert år. Det er mennesker med meget forskellige problematikker. Det kan blandt andet være familier, hvor der er vold, børn der ikke kan være i den ordinære folkeskole og mennesker, der kæmper med svære spiseforstyrrelser. Vi hjælper også unge og voksne med psykiske sårbarheder ud af ensomhed og isolation. Vi hjælper dem med at finde deres egen vej og hvis muligt, også ind på uddannelses- og arbejdsmarkedet.

AskovFonden har i mere end 76 år dannet fortrop i udviklingen af nye sociale løsninger. Vi har for eksempel stået bag oprettelsen af de første mødregrupper i Danmark (1943), socialpsykiatrien (1975), døgnbehandlingstilbud til mennesker med spiseforstyrrelser (1983), SSP-samarbejdet (1984), Dialog mod Vold (2001). I 2013 etablerede vi KBH+, hvor vi bygger bro mellem unge og uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Helle Øbo er AskovFondens adm. direktør, og har igennem de seneste 26 år arbejdet med udvikling af sociale velfærdsløsninger – altid med fokus på, hvordan vi kan blive klogere og bygge videre på det fundament af viden, vi står på, så vi får skabt et socialt bæredygtigt samfund, der kan og skal effektmåles så vi sikrer, at det, vi gør, både giver mening for den enkelte og for samfundet.

Hvis du vil have vores nyhedsbrev direkte i din indbakke så tilmeld dig her


Mød AskovFondens afdelinger

KBH+:

KBH+ er et hus for unge, som vil udvikles, nå deres drømme, starte på en frisk eller har brug for et arbejde.

KBH+ driver et projektakademi for unge under 30, en 18+ klub for kriminalitetstruede unge mellem 18-25 år samt en pigeklub for piger mellem 14-17.

Hver uge er 200 unge igennem huset, og KBH+ danner rammen for fællesskaber, hvor det er en værdi at være forskellige, fordi vi skal inspireres af nogen, der ikke ligner os selv.

I KBH+ findes et kulturmiljø, som de unge selv er med til at forme, hvor musik, kreativitet, visuel kunst, teater og bevægelse er platformen for fortællinger, udvikling og aktiv ungdomsdeltagelse.

KBh+ direktør er Stine Hamburger og afdelingen ligger på Østerbro i København.


MIR:

MIR er et højt specialiseret dagbehandlingstilbud med intern skole.

Vores speciale er normaltbegavede børn/unge med ASF, AD(H)D, socio-emotionelle vanskelige og med massive kombinationsproblematikker, bl.a. skolevægring, OCD og selvskadende adfærd.

Vi tilbyder ligeledes en målrettet behandlingsindsats til familierne.

Vi skræddersyr indsatsen til det enkelte barn/ung med afsæt i deres håb og drømme.

Vi er udeskole-certificeret via DGI, og arbejder med at flytte læring ud af det traditionelle klasserum, da det er virksomt for børn/unge med dårlige skoleerfaringer.

Vi har 2 enheder, Naturskolen og Hjortholmsvej, hvor vi dagligt hjælper ca. 50 børn og unge.

MIR er VISO certificeret.

MIRs direktør er Lea Køhn og afdelingerne ligger i Lyngby og Smørum/Ledøje.


Askovhus:

Askovhus er AskovFondens afdeling, der arbejder med spiseforstyrrelser i dens mange afskygninger. Vi arbejder med anoreksi, bulimi, tvangsoverspisning (BED) og atypiske spiseforstyrrelser spredt ud på både børn, unge og voksne samt pårørende.

Askovhus rummer alt fra botilbud til ambulant behandling.

Askovhus har arbejdet specialiseret med spiseforstyrrelse siden 1994 og har i alt 50 medarbejdere fordelt på flere forskellige fagligheder.

Hver uge kommer ca. 100 mennesker i Askovhus på tværs af alle indsatser.

Askovhus er VISO certificeret.

Askovhus direktør er Line Sidenius og afdelingen ligger på Nørrebro i København


ASPA:

ASPA er et dag-og aftentilbud, der tilbyder sociale ydelser til mennesker med psykiske sårbarheder. I ASPA arbejder vi med fællesskaber, personlig udvikling, beskæftigelse og uddannelse.

ASPA tilbyder gruppeforløb, individuelle forløb, struktureret fællesskab og åbent anonymt samvær.

ASPA har tilbudt sociale ydelser til psykisk sårbare siden 1975. og har i dag 24 medarbejdere ansat på forskellige vilkår (flexjob, løntilskud til førtidspensionister og ordinært ansatte).

ASPA besøges af over 150 unikke mennesker hver uge og ca. 70 dagligt.

Daglig leder i ASPA er Kristina Bodenhoff og afdelingerne ligger på Nørrebro i København.


Dialog mod Vold:

Dialog mod Vold er et kompetence- og behandlingscenter, der er specialiseret i vold i nære relationer.

Dialog mod Vold tilbyder psykologbehandling til udøvere af vold i nære relationer, deres partner og børn. I projektet Voldsom Kærlighed tilbyder vi rådgivning og behandling til unge, der er udsat for kærestevold eller lever i usunde forhold.  I projektet Sammen uden Vold udvikler og afprøver vi i samarbejde med MaryFonden, indsatser til gravide udsat for vold.

Dialog mod Vold blev etableret i 2001 og har i dag 24 medarbejdere.

Vi har i gennemsnit 370 udøvere af vold i nære relationer, 80 voldsudsatte partnere og 20 børn i behandling om året.

Dialog mod Vold er af Socialstyrelsen udpeget som et af de bedste behandlingssteder for børn, der lever i familier med vold.

Dialog mod Volds direktør er Jesper Rønn Simonsen og afdelingerne ligger i København, Aarhus og Odense. Behandlingen foregår også i fængsler og afdelinger af Kriminalforsorgen.


Her skriver Helle Øbo blogs om hvordan fremtidens velfærd også kunne se ud.

Hvis du har spørgsmål til indholdet, vores arbejde eller en kommentar til os, er du velkommen til at skrive til os på info@askovfonden.dk