Københavns Kommune prioriterer unge hjemløse

Antallet af unge hjemløse i København er steget markant de seneste år. Ifølge Rådet for socialt udsatte er det steget fra cirka 5000 i 2009 til cirka 6000 hjemløse i 2013. Hjemløsheden blandt unge er i samme periode fordoblet. Det har fået Københavns Kommune til at prioritere området i deres seneste budgetaftale som har overskriften: Et København med plads til alle.

Parterne i Københavns Kommune er blevet enige om at etablere 20 herbergspladser, målrettet hjemløse unge, som tilbyder en markant socialfaglig og udviklingsorienteret indsats.

AskovFondens Adm. Direktør Helle Øbo fortæller: ”Når man som ung ender på et herberg, er det ganske rigtigt et udtryk for akut boligmangel, men også et symptom på, at vi som samfund ikke har været i stand til at tilbyde de unge den rigtige støtte eller de rigtige indsatser tidligere i deres liv. Vi har ikke haft succes med at inkludere de unge, og endestationen hedder hjemløshed. Med andre ord er hjemløsheden sjældent det primære problem. De hjemløse unge har så mange andre problemer, de har behov for hjælp og støtte til at løse, før de overhovedet kan bo alene i en bolig.”

 

AskovFonden driver i samarbejde med ”Missionen blandt Hjemløse” et herberg for unge mellem 18 og 30 år på Rådmandsgade 60 (kaldet RG60) på Nørrebro, der ser vi at de unge har en lang og tung historie i det såkaldte Velfærdsdanmark. De har boet på institutioner, har været i plejefamilier, har været indlagt på psykiatriske afdelinger, og nogen har et længerevarende stofmisbrug.

Du kan læse hele Helle Øbos blog her om hvorfor man ikke bare kan skaffe en ung hjemløs en lejlighed og så er problemet løst og hvad der skal til for at de unge hjemløse føler sig inkluderet i samfundet.

Samlet afsætter Københavns Kommune 39,3 millioner til hjælp til hjemløse i København. Hvor det er de 26,4 millioner som er afsat til problematikken: Unge hjemløse.