Sammen med BikubenFonden og Hjem til alle driver KBH+ en indsats som vi kalder Kollegiemodellen. Her hjælper vi unge i alderen 20-25 år, som er i fare for hjemløshed til at få den rette hjælp, så de kan blive en del af et positivt ungefællesskab og lykkedes med at få en uddannelse.

Fællesskabet på BikubenKollegiet er meget vigtigt for hver etage, der er fællesspisning minimum en gang om ugen og rengøring af fællesarealerne på etagen går på skift mellem kollegianerne.

Livsmestring på Kollegiemodellen

KBH+ støtter de unge i at blive en del af hverdagsfællesskabet på kollegiet, hvor sociale udfordringer ikke er fællesnævneren. Vi kombinerer en bolig med individuel social støtte, hvor vi skræddersyr en støttemodel for de enkelte unge og tilpasser så løbende støtten ud fra de gjorte erfaringer.

Visionen bag Kollegiemodellen er, at unge i fare for hjemløshed både finder fodfæste på et kollegie og profiterer af et hverdagsfællesskab med andre unge på tværs af erfaringer og social baggrund.

Vi tror på, at unge står stærkere i de fællesskaber, de skal indgå i deres videre liv blandt andet fordi de på kollegiet :

  • Får en oplevelse af at kunne trives i relationer til andre kollegianere på tværs af erfaringer og social baggrund.
  • Får trænet de sociale koder og spilleregler, der skal til for at indgå i konstruktive fællesskaber.
  • Får oplevelser med at kunne være en del af og bidrage til fællesskaber baseret på interesser.
  • Får trænet det at se og bruge relationer og netværk som en ressource.

 

Måden de unge bliver henvist til os er fra herberger, NGO´er, Røde Kors, Krisecentre, vejledere på diverse uddannelsessteder eller de unge selv tager kontakt til os.

Hvis du gerne vil tages i betragtning, skal du være ung mellem 20-25 år, i gang med en uddannelse eller skal starte på en uddannelse indenfor 6 mdr. og være i en udsat position for hjemløshed. Hvis det er dig eller du hvis du kender en der bokser med de udfordringer, så send en mail til mh@askovfonden.dk og spørg om at få tilsendt et visitationspapir. Når vi har modtaget visitationspapiret, bliver du/den unge indkaldt til en samtale.

Hvad kan man i KBH+?

Hvilke aktiviteter er der i KBH+ i denne måned?