KOMMUNIKATIONS- OG PR-MEDARBEJDER MED STÆRKE ADMINISTRATIVE EVNER

Askovhus er AskovFondens tilbud til unge med spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og/eller psykosociale vanskeligheder.

Askovhus søger en dygtig og engageret kommunikationsmedarbejder, som har lyst til – og erfaring med at arbejde målrettet med kommunikation både internt og eksternt. Udover kommunikations-arbejdet kræver stillingen, at du finder engagement og glæde ved at lave alment administrativt arbejde i samarbejde med Askovhus’ ledelse.

JOBINDHOLD: Stillingen er en kombineret administrations- og kommunikationsstilling, som veksler mellem store og små opgaver. Jobbet involverer et tæt samarbejde med behandlingssteder, virksomheder og offentlige institutioner. Du vil således både have berøringsflade med samarbejdspartnere, interessenter inden for det sociale område og arbejde tæt sammen med Askovhus’ ledelse og AskovFondens sekretariat. Stillingens hovedopgaver er:

 Udvikling af kommunikationsstrategi og handleplaner

 Udarbejdelse af informationsmaterialer, fx indhold til web og sociale medier samt pressemeddelelser

 Redigering og kvalitetssikring af projektmaterialer, herunder fx personalehåndbøger, manualer osv.

 Pressekontakt og tilrettelæggelse af presseindsats sammen med Askovhus’ ledelse og AskovFonden

 Deltagelse i projektformulering, styring og tilrettelæggelse på udvalgte projekter

 Organisering af sociale events

 Kontakt med eksterne samarbejdspartnere i relation til kommunikation

 Økonomiafregning

 Administrative ad hoc-opgaver

VI FORVENTER AT DU:

 Har høj faglighed og er ambitiøs

 Besidder stor selvstændighed, engagement og vilje til at tage ansvar og handle

 Elsker at strukturere og systematisere samt at arbejde strategisk og langsigtet

 Har en videregående uddannelse, fx cand.comm.

 Fagligt kendskab til det sociale område er en fordel, men ikke et krav

 Mestrer engelsk og Office-pakken

 Trives med åbenhed og tværfagligt samarbejde

Askovhus er en organisation i rivende udvikling, hvilket stiller krav til dig som medarbejder. Samtidig er det vigtigt, at der i plads til smil, grin og godt kollegaskab.

VI TILBYDER DIG:

Stillingen indeholder store muligheder for at definere og udvikle din egen stilling. Du får mulighed for at medvirke i udvikling og implementering af Askovhus’ kommunikations- og PR-strategi.

Herudover tilbyder vi dig:

 Stort ansvar og medindflydelse

 Meningsfyldt arbejde

 Dygtige sparringspartnere

 En kultur med engagerede kollegaer

 At være en del af NGO’en AskovFonden

Ansøgningsfrist er den 28. januar 2015.

Al henvendelse om stillingerne bedes rettet direkte til direktør Line K. Sidenius på lks@askovhus.dk eller på 35 30 17 45. Samtaler afholdes i uge 6.

Læs mere på askovhus.dk eller følg os på facebook.com/askovhus.

FAKTA OM ASKOVFONDEN:

AskovFonden er en NGO med 70 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. I AskovFondens seks afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark og tilbyder hjælp og støtte til mere end 2000 mennesker hvert år. Vores vision har altid været, og vil altid være, at finde og fremelske de ressourcer og kompetencer, den enkelte har og derved skabe en platform for forandring, hvor mennesket er i centrum.

Læs mere på askovfonden.dk.