Kompetenceudvikling på Mir skolerne

På AskovFondens Mir skoler prioriterer vi kompetenceudvikling og dialog samt et stærkt  fælles fundament som er såvel teoretisk såvel som praksisnært.

Derfor blev ugen inden eleverne begyndte i skole, dels brugt til at forberede det nye skoleår, dels til at udvikle vores fælles teoretiske fundament, der bygger på et systemisk, narrativt og løsnings orienteret menneskesyn. Kurset foregik i grupper sammensat på tværs af de 4 Mir huse og forløb som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og øvelser baseret på hverdags udfordringer.

Som opfølgning på kurset vil alle medarbejdere deltage i et supervisionsforløb hen over efteråret.

kursus

Med Mir skolerne giver AskovFonden et skoletilbud til 6-17-årige børn med socio emotionelle udfordringer, ADHD samt diagnoser som autisme, Aspergers og Tourette. Skolerne henvender sig til elever, som har en normal begavelse.

Mir skolerne tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer og særlige styrker, og det er målet, at give eleverne de bedste muligheder for faglig læring, personlig udvikling og træning til det samfund, som de er en del af.

Mir skolerne er et heldagstilbud, hvor aktiviteterne er individuelt tilpasset den enkelte elev i et tæt samarbejde med forældrene. Skoleerne har åbent hver dag mellem kl. 8 og 17, om fredage mellem kl. 8 og 16. Der er et klubtilbud til de ældste elever.

Man skal visiteres til Mir skolerne af sin kommune. Hvis du vil høre mere om mulighederne for dig eller dit barn, er du meget velkommen til at kontakte visitator Liselotte Rask på 29615333 eller skoledirektør Lise Ammitzbøll på 27209260.

top-underside